Lietuvių poezija JAV: niujorkietis poetas Vytautas Bakaitis

Jonas Mekas Poetas ir vertėjas Vytautas Bakaitis Centriniame parke Niujorke. Nedatuota, chromogeninis atspaudas, 30,5 x 20,2 cm. MO muziejus

Poetas, vertėjas Vytautas Bakaitis (Vyt Bakaitis) jaunystėje artimai bendravo su Jonu Meku ir FLUXUS judėjimo pradininku Jurgiu Mačiūnu, tačiau Lietuvoje pastebėtas žymiai menkiau už juos.

Bakaitis gimė 1940 m. gruodžio 26 d. Mažojoje Lietuvoje, Bitėnų kaime (Pagėgių savivaldybė).  Antrojo pasaulinio karo pabaigoje šeima su mažu berniuku pasitraukė į Vakarus,  1951 m. apsigyveno JAV. Įsikūrė Bostono priemiestyje, kur buvo lietuviška parapija. Pirmuosius eilėraščius Bakaitis parašė šešiolikos, lietuvių kalba. Kadangi priklausė ateitininkams, siųsdavo į jų žurnalą, pasirašęs Jono Martyno pseudonimu. Vėliau kūrė tik anglų kalba. Studijas baigė Bostono universitete, vėliau apsigyveno Niujorke, kuris jam tapo savu.[1]

Kai atvažiavau į New Yorką, trejus metus dirbau redakcijoje. Leidom American Institute of Physics žurnalą, aš redaguodavau. Neturėjau nė žalio supratimo apie fiziką. Nesupratau, kaip užsieniečiai publikuoja savo straipsnius, ir prancūziškai nežinodamas, vis ne taip anotacijose surašydavau – ten Žiūraitis et co., o aš parašydavau Žiūraičio kompanija. Po trejų metų supratau, kad poetiškai saviraiškai šis darbas kenkia. Ir tada galvojau, ką veikti toliau. Tai pirmą kartą, kai susisiekiau su Jonu Meku, jis klausė: „Kokiu amatu pats užsiimi?“ Aš drąsiai pasakiau: „Esu staliorius“. Tai jis tuoj supažindino mane su Jurgiu Mačiūnu, kuris tuo metu Soho renovacijoms komandas sudarinėdavo. Nu, tai nuo to karto mano užsiėmimas buvo statybos, kol po kelerių metų iš savo kolegų išgirdau, kad pradeda siaubingai nugaras skaudėti. Pagalvojau, kad jei ir toliau statybininku būsiu, ir man tas pats nutiks. Tai po to perėjau prie buhalterinio darbo.

Vytautas Bakaitis. Iš: Draugas (JAV), 2020, kovo 21, p. 11.

1991 m. išėjo pirmoji Bakaičio knyga: „City country“. [2] Prieš dešimtmetį pasirodė knyga „Deliberate proof“. [3] Bakaitis jau yra parengęs trečiąją knygą. „Aš linkęs vis perrašinėti. Paprastai kasdien užsirašinėju pastebėjimus. Paskui po pusmečio peržvelgiu užrašus, tada galbūt kyla iš to eilutė kokia ar kas prisimena, o tuomet stojasi, pradeda rastis eilėraštis. Aš gal tik kokius tris kartus gyvenime esu parašęs visą eilėraštį iškart“, [4] – pernai  Bakaitis pasakojo laikraščio „Draugas“ skaitytojams. 

Jaunytėje versti iš lietuvių kalbos pradėjo iš dalies dėl to, kad jos nepamirštų: „Suaugęs dvejus metus visai nekalbėjau lietuviškai, net su tėvais. […] Kartą keliavau per Torontą, užsukau pas savo krikšto motiną. Pas ją pasirodžiau sekmadienio popietę. Ji sekmadieniais darydavo „Napoleoną”. Jos „Napoleonas” buvo pagarsėjęs tarp lietuvių, tad kas sekmadienį susirinkdavo draugų ir pažįstamų pasmaguriauti. Tai aš įžengiau – ten apie 30 lietuvių buvo – ir jie visi lietuviškai kalbėjo, ir aš įsimaišiau, bet tuoj pat supratau, kad nors ir įstengiau kalbėtis su jais, kiekvieną sakinį turėjau paruošti ir pergalvoti, sudėlioti mintyse.“[5]

Bakaitis sudarė ir išvertė XX a. lietuvių poezijos antologiją „Gyvas atodūsis/Breathing Free“[6]. Išvertė  gero bičiulio Meko darbų:  knygos pasirodė kaip „There Is No Ithaca[7]“, „Daybooks“[8],  „Words Apart“.[9] Beje, kažkada Mekas manė, kad jo poezija neišverčiama. „1973 m. ,,The New Yorker“ paskelbė platesnę apybraižą apie Joną Meką. Jo paklausė apie poeziją, ir Jonas atsakė: „Mano poezija neišverčiama į anglų kalbą”. Man tai užstrigo.[…] Verst Meko poeziją nebuvo lengva, nes yra tarmiškų žodžių iš Biržų apskrities, sunku verst apie gamtą, botanikos terminus. Pirmą kartą tada susirišau su Jonu. Jis patvirtino, kad vertimas skaitėsi gerai, eilėraščiai buvo gerai išversti, jam įskaitomai. Teturėjo tik vieną žodžio patikslinimą“, [10] – Bakaitis prisiminė 2019 m. pabaigoje, po knygos „Words Apart“ pasirodymo.

Bakaitis taip pat išvertė Juliaus Kelero kūrybos[11](beje, Keleras taip pat kurį laiką gyveno Niujorke; jo ryšį su Amerika trumpai pristatėme kitame tinklaraščio įraše). Bakaitis atliko vertimų iš kitų kalbų: yra išvertęs Helderlyno, Mickevičiaus tekstų. [12]


[1]Žymūs kraštiečiai: Vytautas Bakaitis, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka. 2011, saus. 27. Prieiga: https://pagegiusvb.lt/papildoma-zymus-krastieciai/bakaitis-vytautas-1940/; New Yorke „įsiveisęs“ gyvenimas : [pokalbis su poetu, vertėju Vyt Bakaičiu] / kalbėjosi Živilė Symeonidis. Draugas . 2020, kovo 21, p. 10-11

[2] New York City : Black Thistle Press, 1991.

[3] Brooklyn NY: Lunar Chandelier Press, 2010.

[4] New Yorke „įsiveisęs“ gyvenimas : [pokalbis su poetu, vertėju Vyt Bakaičiu] / kalbėjosi Živilė Symeonidis. Draugas.  2020, kovo 21, p. 10.

[5] Ten pat, p. 11.

[6] Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2001]

[7] New York : Black Thistle press, 1996

[8] Portable Press at YoYo Labs, 2003.

[9] Rail Editions, 2019.

[10] Pokalbis prie kavos rudenį Bostone : dešimt klausimų Vyt Bakaičiui : [pokalbis su poetu, vertėju apie J. Meko poezijos vertimą į anglų kalbą] / kalbėjosi Živilė Symeonidis // Draugas. – 2019, lapkr. 30, p. 10–11.

[11] XL eileraščiai = XL poems / Julius Keleras. Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998.

[12] World poetry : an anthology of verse from antiquity to our time / Katharine Washburn and John S. Major, editors ; Clifton Fadiman, general editor. New York : W.W. Norton ; [Mechanicsburg, Pa.] : Book-of-the-Month Club, c1998.