Pranciškus Baltrus Šivickis: aplink pasaulį per 22 metus

Kas bendro tarp šios medūzos ir JAV lietuvių laikraščio „Draugas“? Pranciškus Baltrus Šivickis! Zoologas kurį laiką dirbo šio laikraščio redaktoriumi, o medūza pavadinta jo garbei (Carybdea sivickisi).

Pranciškus Baltrus Šivickis (1882–1968) gimė Žalakiškių kaime, Šiluvos valsčiuje, Raseinių apskrityje. Baigęs Šiluvos pradžios mokyklą, mokėsi savarankiškai. 1905 m. aktyviai dalyvavo revoliuciniuose įvykiuose. Po to jaunam vyrui teko slapstytis nuo caro valdžios, 1906 m. jis emigravo į JAV. Šivickis įsikūrė Čikagoje, kur gyveno jo dėdė. Dirbdamas paprastus darbus, lankė vakarinę mokyklą, susitaupė pinigų studijoms Valparaiso universitete (Indianos valstija), kur mokėsi daug lietuvių (universitete veikė lietuviškos organizacijos, net įvestas lietuvių kalbos kursas). Šivickis šiame universitete įgijo gamtos mokslų bakalauro laipsnį. Vėliau studijavo dar keliuose universitetuose, tuo pačiu metu keisdamas darbus – kurį laiką dirbo „Draugo“ redaktoriumi.

1920 m. gavo doktoranto vietą su stipendija Čikagos universiteto. Čia per dvejus metus įgijo zoologijos daktaro laipsnį. Būtent trečiojo dešimtmečio pradžioje Kaune įkurtas Lietuvos universitetas (jis vėliau pervadintas Vytauto Didžiojo universitetu). Negavęs atsakymo dėl vietos šioje aukštojo mokslo įstaigoje, Šivickis 1922 m. rugsėjo mėnesį pradėjo dirbti zoologijos profesoriumi Filipinų universitete (tuo metu Filipinai buvo JAV protektoratas). Filipinų universitete dirbo iki 1928 m. Sėkmingas mokslininko darbas įamžintas: dvi medūzų rūšys, plaukiojančios Ramiajame vandenyne, nešioja Šivickio pavardę (Carybdea sivickisi ir  Copula sivickisi). 1928 m. Šivickis per Aziją sugrįžo į Lietuvą:  kaip mini Laima Petrauskienė, neseniai išėjusios knygos  „Pranciškus Baltrus Šivickis, 1882–1968“autorė, Šivickis apkeliavo pasaulį, tik kelionė užtruko 22 metus.

Vilnius : Gamtos tyrimų centras, 2020

Nuo 1928 m. dirbo universitete Kaune. Vėliau – Vilniaus universitete. Iš universiteto pokariu buvo atleistas dėl politinių priežasčių, tačiau mokslinės veiklos nenutraukė, dirbo tyrimų stotyse ir įvairiuose institutuose. Šivickis pripažįstamas hidrobiologijos, veterinarijos parazitologijos, malakologijos, dirvožemio zoologijos pradininku Lietuvoje.  Mirė 1968 m. Lietuvoje.


Parengta pagal:

Laima Petrauskienė, „Around the world in 22 years : zoologist, “Draugas” editor, and world traveler was the first Lithuanian to circle the globe.“ Draugas news,  9(4), 2021, p. 6‒7.

„Šivickis Pranciškus Baltrus.“ Vilniaus universitetas. Prieiga per internetą: https://www.vu.lt/127-apiemus/griztanti-atmintis/nominantai/7003-sivickis-pranciskus-baltrus

„Valparaiso universitetas.“ Visuotinė lietuvių enciklopedija. Prieiga per internetą: https://www.vle.lt/straipsnis/valparaiso-universitetas/