Pirmieji Tarptautinio PEN klubo skyriaus Lietuvoje istorijos puslapiai

Parengė Dalia Cidzikaitė


IV kongreso lankstinuke minimas ir Kaunas. Tarptautinio PEN klubo kongreso programa, Briuselis, Belgija, 1927 m. birželio 19–23 d. https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1000247814

Šiais metais Tarptautinis PEN klubas mini 100-ąsias įkūrimo metines. 1921 metais Londone grupės anglų rašytojų iniciatyva įkurtas klubas yra nepolitinė organizacija, jungianti įvairių pažiūrų autorius, pritariančius klubo Chartijos tikslams ir įsipareigojančius juos vykdyti tiek savo šalyje, tiek pasaulyje. Pirmaisiais organizacijos gyvavimo metais jos pavadinimą sudarančios trys raidės PEN reiškė „poetus, publicistus ir romanistus“ (angl. poets, essayists, novelists), šiandien organizacija buria kur kas daugiau ir įvairesnes profesijas: poetus, pjesių kūrėjus, redaktorius, publicistus ir romanų rašytojus (angl. poets, playwrights, editors, essayists, novelists).

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus fonduose saugomi Mato Šalčiaus rankraščiai suteikia informacijos apie pirmuosius šios tarptautinės organizacijos žingsnius Lietuvoje. M. Šalčiaus fonde yra išlikęs 1926 metais datuotas Šalčiaus laiško Tarptautinio PEN klubo Londono skyriaus sekretoriui Hermanui Ouldui juodraštis. Anglų kalba parašytame laiške Šalčius praneša, kad 1926 m. vasario 26 d. lietuviai įkūrė PEN klubo Lietuvos skyrių, o Šalčius išrinktas jo sekretoriumi. Laiško autorius taip pat patikina Ouldą, kad lietuvių delegacija ketina vykti į tų metų gegužės 16–19 d. vyksiantį Tarptautinio PEN klubo kongresą Berlyne. Pirmasis Lietuvos PEN skyriaus adresas buvo Gedimino g. 40, Kaunas.

Naujai įkurtą skyrių Lietuvoje ir jo sekretorių pasveikino pats Tarptautinio PEN klubo Londono skyriaus sekretorius Hermanas Ouldas. Ant oficialaus organizacijos blanko parašytame laiške (su kairėje pusėje išrikiuota ne viena garsia organizacijos garbės nario ar narės pavarde), datuotame 1926 m. kovo 8 d., jis trumpai supažindina su organizacija, jos tikslais, pabrėždamas, kad kiekvienas skyrius veikia kaip savarankiška organizacija. Svarbu ir tai, kad narystė viename iš organizacijos skyrių reiškė narystę visuose jos padaliniuose. Ouldas ragina Šalčių parašyti PEN klubo nariui iš Berlyno prof. Albertui Osterriethui, mat tais metais Berlyne turėjo įvykti jau ketvirtasis organizacijos kongresas (pirmasis įvyko Londone, antrasis – Niujorke, trečiasis – Paryžiuje), į kurį buvo kviečiami ir ką tik įkurto Lietuvos skyriaus atstovai.

Po metų, 1927 metais, Šalčius PEN klubo Lietuvos skyriaus sekretoriaus pareigų atsisakė, motyvuodamas tuo, kad jam daug ir dažnai tenka važinėti. Iš Šalčiaus fonde saugomo laiško Ouldui lietuvių ir anglų kalba juodraščio taip pat sužinome, kad nauju sekretoriumi išrinktas Vincas Mykolaitis-Putinas. Beje, 1927 metais Briuselyje vykusio kongreso programose ir kitoje renginį lydėjusioje medžiagoje Kaunas (Kowno) nurodomas kaip vienas iš 30 pasaulio miestų, kuriuose veikia PEN klubo centrai.

Šalčiaus fonde esanti medžiaga, susijusi su PEN klubo skyriaus Lietuvoje veikla, pasibaigia 1930 metais. Gali būti, kad Šalčius dar bent kartą ėjo klubo sekretoriaus pareigas. Tokią išvadą leidžia daryti fonde saugomas 1928 m. gegužės 29 d. Tarptautinio PEN klubo Oslo skyriaus laiškas, adresuotas Šalčiui kaip PEN klubo skyriaus Lietuvoje sekretoriui.

Lietuvių PEN centro svetainėje rašoma, kad centras buvo įkurtas 1989 metais, tačiau Šalčiaus fonde esantys dokumentai leidžia teigti, kad centras buvo ne įkurtas, o atkurtas ir tęsia 1926 metais prasidėjusią tarptautinės organizacijos Lietuvoje istoriją.


Šaltiniai:

http://penlithuanian.eu/apie-mus/istorija-4/lt/

https://pen-international.org/who-we-are/history