Su Kovo 11-ąja – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

Šiandien linkime pakilios nuotaikos ir giedrų minčių. Tegul mūsų valstybės atgimimo diena tampa kiekvieno iš mūsų švente.


ŽODIS
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Henrikas Nagys prie Alaušo ežero. 1939
Gyvenau
tiktai tau.
Nieko kito netroškau
tiktai,
kad išmokčiau
tave kaip motinos
vardą, vaikystėj kartotą;
kad kvėpuočiau tavimi kaip oru;
kad tekėtum ir šniokštum 
kaip  kovo upokšniai atokaitoj, 
po sniego danga; kad noktum 
kupėdamas kaip javai; kad tu 
mane užplūstumei kaip lietus, 
kaip nenumaldomas potvynis.


Nagys, Henrikas. Prisijaukinsiu sakalą. - Chicago: A. Mackaus knygų leidimo fondas, 1978.

 

 

Tarptautinė rašytojų diena

Česlovas Milošas 1911 m. birželio 30 d. - 2004 m. rugpjūčio 14 d.
Česlovas Milošas

Kovo trečioji – tarptautinė rašytojų diena. Sveikiname!

Česlovas Milošas

Filologija

Bėga pakylėjęs žieminio apsiausto skverną.
Kojinėti kulkšneliai, varnos ir sniegas.
Pagavo ir turi. Laiko lūpose. Žodį.
Išgirstą vaikystėj prie gimtosios upės,
Kur luotai nendrėse, lieptai, lazdynai
Ir dygūs medinių pirkių stogai.
Pro alumnato arkas bėga savo celėn
Žąsies plunksna įtraukti į rejestrą greta
Lotyniškų žodžių. Kosti. Malkos traška
Židiny. Ir Academia Societatis Jesu
Sklendžia virš gatvių, ir angelai
Įsikūnija į gipsą ir akmenį, modo Barocco.
Su prakaito dėmėm po pažastim, kiek marškinių,
Sijonų, slepiančių tamsius ūksmingus klubus,
Ir apatinių, kartos apatinių, liemenių,
Kelnių, durtinių, sermėgų ant pliko kūno!
Dūdos ir smuikai, šoko žolynuos.
Šnabždesiai, prisilietimai, pas ką žydi žiedas.
O visi jie mokėjo tuos pačius žodžius,
Kurie tebegyvena, jiems kadai kada išmirus,
Tarsi būtų ne žemėj, ne nakty, ne kūne
Užgimę, bet iš eterio kunigaikštijų
Lankytų jį ir ją, senelį, vaiką,
Paklusę savosioms tiesoms, genityvui, datyvui,
Prielinksnio tarnystėje per amžius.
Atverčiu žodyną tarsi šaukčiau sielas,
Įkerėtas lapuose į nebylų garsą,
Ir bandau įžvelgti jį, kuris mylėjo,
Kad mažiau mane slėgtų mano nemirtingumas.

Vertė Tomas Venclova

Sveikiname Vasario 16-osios proga

vasario_16Šiandien minime pamatinę mūsų tautos istorinę datą – Vasario 16-ąją – Lietuvos Valstybės atkūrimo šventę. Sveikiname visus su Lietuvos valstybės gimimo diena ir tegul gyva tautos atmintis, meilė tėvynei, politinė drąsa įkvepia Jus kilniems siekiams.

Paskutinės metų dienos balansas

downloadDienoraščio fragmentai / Alfonsas Nyka-Niliūnas. – Chicago (Ill.) : Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, [T. 1]: 1938-1970. – 1998.

1939

Po trumpo atodrėkio ir vėl sninga. Kasdien. Be paliovos. Dienomis sėdžiu prie lango ir stebiu, kaip juodos peizažo dėmės tolydžio vis mažėja, kol pagaliau virsta taškais. Upė tapo juoda linija, vingiuojančia baltame žiemos popieriuje.

Žiemos grafika.

(p. 35)

1944

Paskutinė metų diena. Po vidurnakčio. Vienas (nes norėjau būti vienas, kaip jau tūkstantį kartų įsiklausyti savyje, atgauti kontaktą su savimi). Dieną – Am Rütli su Girniais. Į pavakarį – su Fräulein Dorado giliai užsnigtame Tiergartene. Vaikščiojom iki santėmio. Tai toks beveik negyventos ir negyvenamos paskutinės metų dienos balansas.

(p. 119) Toliau skaityti „Paskutinės metų dienos balansas“

Kalėdoms artėjant …

jpg586
Kalėdų dovana : eiliuota pasaka / parašė Birutė Pūkelevičiūtė ; iliustravo Kazys Veselka. – Chicago, Ill. : Darna, 1973. – 40 p. : iliustr..

Ar žinojote, kad išeivijos rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė yra parašiusi eiliuotų pasakų vaikams: „Daržovių gegužinė“ (1973), „Kalėdų dovana“ (1973), „Peliukai ir plaštakės“ (1973), „Klementina ir Valentina“ (1974), „Skraidantis paršiukas“ (1974).
Artėjant Šv. Kalėdoms, kviečiame paskaityti nuotaikingą ištrauką iš eiliuotos pasakos „Kalėdų dovana“, kurią galite rasti Lituanikos skyriuje.  Toliau skaityti „Kalėdoms artėjant …“