Sausio 30 d. gimė rašytojas Stepas Zobarskas

p7_1Stepas Zobarskas gimė 1911 m. sausio 30 d. Pamaleišyje. S. Zobarskas – lietuvių rašytojas, vertėjas, leidėjas. Daugiausia rašė jaunimui ir vaikams. Pradėjęs rašyti eiles, greitai perėjo prie prozos rašymo. Bendradarbiavo leidinyje „Aš ir jūs“, kūrybos almanache „Varpai“. Taip pat rašė psichologinio pobūdžio noveles suaugusiems. Kartu su kolegomis parengė vadovėlį pradžios mokykloms „Aušrelė“. Rašytojas nuo 1947 m. apsigyveno JAV. Niujorke įsteigė knygų leidyklą „Manylands“ (vėliau „Manyland Books“), kurioje leido lietuvių rašytojų kūrinių vertimus į anglų kalbą, kurį laiką redagavo žurnalą vaikams „Eglutė“. Stepas Zobarskas yra išvertęs Migelio de Unamuno, Knuto Hamsuno, Gi de Mopasano, Viljamo Moemo ir kitų užsienio autorių kūrinių į lietuvių kalbą. Lituanikos skyrius 2011 m. yra parengęs virtualią parodą (http://senas.lnb.lt/parodos/3/), skirtą rašytojo 100-osioms gimimo metinėms.

Iš S. Zobarsko laiško Lietuvių rašytojų tremtinių draugijos nariams:

Likimas nubloškė mane anapus Atlanto, bet aš ten nesijaučiu vienišas. Ten yra žmonių, kurie brangina lietuvišką žodį, dirba dėl jo, aukoja santaupas ir sveikatą. Gaila, kad N. Lietuvos laikais ryšys tarp metropolijos rašytojų ir Amerikos lietuvių buvo pernelyg silpnas, – beveik kad visiškai jokio ryšio nebuvo. Užtat šiandien ir tremtyje esančių rašytojų vardai jiems visiškai svetimi. Juos skiria nuo mūs ir laikas ir erdvė. Bet jų širdis tebėra lietuviškai gryna, jie gyvena tremtinių rūpesčiais ir kančiomis. Pats mačiau, kai šluostėsi ašaras,– beskaitydami „Vienybėje“ spausdinamus Kiršos „Pabėgelius“. Tremtinių rašytojų pareiga nepagailėti savo kūrybos vos alsuojančiai Amerikos lietuvių spaudai. Iš dalies tuo būdu atitaisysite senąsias klaidas ir padėsite vienoje Atlanto pusėje esantiems lietuviams suartėti su kitoje pusėje įsikūrusiais.<…>

 Lietuvių literatūrinis gyvenimas Vakarų Europoje 1945-1950 m. – P. 211

Žvilgsnis į retrospektyvą – K. Donelaičio 250-ąsias metines minint

11964 m., minint lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 250-ąsias gimimo metines, JAV lietuvių leidžiamas mokslo darbų žurnalas „Lituanus“ visą pirmąjį numerį paskyrė pažinčiai su lietuvių literatūros klasiku.

Šiandien, 300-aisias poeto gimimo metais, siūlome jums išnaudoti galimybę ir pasitelkus portalą www.epaveldas.lt pasklaidyti tuomečio jubiliejinio žurnalo puslapius − susipažinti su pirmą kartą į anglų kalbą išverstos K.Donelaičio poemos „Metai“ ir pasakėčios „Aužuols gyrpelnys“ fragmentais (vertėjas Clark Mills – daug lietuvių literatūros vertimų parengęs amerikiečių poetas, ypač aktyviai bendradarbiavęs su Stepo Zobarsko leidykla „Manyland books“), apžvelgti lietuvių išeivijos autorių Alekso Vaškelio, Alfonso Šešplaukio ir Povilo Reklaičio tekstus, analizuojančius K.Donelaičio kūrybą, sudominti turėtų ir pirmosios „Metų“ recenzijos, perspausdinamos iš 1818 m. laikraščio Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung ir 1869 m. žurnalo The Saturday. Jubiliejiniame numeryje publikuojamas ir iš Mažosios Lietuvos kilusio romanisto Ernst‘o Wiechert‘o laiško tekstas estų poetui, geram lietuvių bičiuliu Aleksiui Rannitui, kuriame žinomas vokiečių autorius pristato savąjį K.Donelaičio kūrybos vertinimą.

Lituanus 1964 m. Nr. 1 nuoroda >>>

 Jolanta Budriūnienė