Laiškai iš Sibiro

Jono Šepečio laiškai2012-tiems metams einant į pabaigą mus pasiekė dovanos iš už Atlanto. Tai Audriaus V. Plioplio surinkta ir padovanota Jungtinėse Amerikos Valstijose rengtų parodų medžiaga, renginių video įrašai. Naujai gautą kolekciją galima padalinti į dvi tematines dalis: prisiminimų apie Sibirą ir šiuolaikinio meno. Šiandien pristatome pirmąją.

Kompaktinių plokštelių rinkinyje žymiąją dalį užima parodos „Hope and Spirit“ (liet. viltis ir dvasia) medžiaga. Ši paroda dedikuota milijonams sovietinės okupacijos aukų. „Istorikų skaičiavimais Stalino genocido mašina nužudė 20 milijonų žmonių. O tie, kurie išgyveno tremimus, tai padarė tik dėl savo sielos stiprybės, valios jėgos ir begalinės vilties.“ – teigia parodos sumanytojas ir kuratorius Audrius V. Plioplys.

Nors Balzeco muziejuje surengta paroda „Hope and Spirit“ buvo eksponuojama 2011 birželio – 2012 balandžio mėnesiais, šiuolaikinių technologijų dėka galime vaikščioti tarp už vandenyno esančių sienų, gėrėdamiesi jos ekspozicija virtualiame ture. 

„Hope and Spirit“ – ne tik paroda, tai visa renginių serija, kuri buvo skirta 70-osioms masinių tremimų metinėms paminėti: vyko vaikų piešinių paroda ir konkursas, filmų peržiūros, knygų pasirašymai ir  paskaitos. Visa tai šiandien prieinama šiose kompaktinėse plokštelėse.

Vistik derėtų išskirti keletą ypatingą vertę turinčių kompaktinių diskų. Tai PHOTOGRAPHS FROM SIBERIA (223 nuotraukų, siųstų iš Sibiro, kopijos) bei LETTERS FROM SIBERIA (226 laiškų kopijos ir 91 vokas). Žmonėms, besidomintiems savo krašto istorija, ir būtent šiuo, Lietuvai skaudžiu laikotarpiu – tai neįkainojami šaltiniai. Išlikę pačių tremtinių ranka rašyti laiškai leidžia bent iš dalies susidaryti tremties sąlygų lageriuose vaizdą. Tai visai kitokia patirtis, nei skaitant monografiją – tai gyvos žmonių istorijos, iliustruotos nuotraukomis ir aplaistytos ašaromis.

Iš kur visa ši medžiaga? Tėvas Juozas Prunskis, tuometinis Draugo redaktorius, surinko ir panaudojo ją savo knygoje „Lietuviai Sibire“ (išleista 1981 m). Vėliau 30 metų šie dokumentai buvo saugomi Lituanistikos tyrimo ir studijų centre Čikagoje. Įdomu tai, kad šioje kolekcijoje taip pat yra ir Jono Šepečio, žymios JAV rašytojos Rūtos Šepetys senelio, laiškai. Būtent senelio patirtis įkvėpė ją parašyti savo žymujį bestselerį – „Tarp pilkų debesų“.

Kompaktinių diskų kolekcijoje taip pat rasite laiškų autorių šeimų likimus, Audronės Simanonytės atliekamas ištremtųjų sukurtas dainas, netgi gyvenimo istoriją moters, įkalinimo gulage metu surinkusios daug itin retų vertybių – nuotraukų, kalinių identifikacijos numerių, netgi iš mažyčių duonos gabalėlių padarytų rožančių. Visa tai buvo eksponuojama „Hope and Spirit“ parodoje Čikagoje, o šiandien prieinama ir Lituanikos skaityklos skaitytojams.*

*Dalis kompaktinių plokštelių (audio ir video formatu) yra saugomos Muzikos skyriuje, garso ir vaizdo dokumentų archyve.

Viktorija Kirijakaitė