Su gimtadieniu, Rio!

Rio De Janeiro1565 m. kovo 1 d. portugalai įkūrė São Sebastião do Rio de Janeiro gyvenvietę. Rio de Žaneiras – antrasis pagal dydį Brazilijos miestas (6,02 mln. gyventojų, 2007 m.). Iki 1960 m. balandžio 21 d. jis buvo Brazilijos sostinė. Miestas žinomas savo paplūdimiais ir vienu seniausių Tižukos (Tijuca) nacionalinių parkų – jis laikomas didžiausiu urbanizuotoje teritorijoje esančiu pasaulio mišku – užima 33 km² plotą. Be abejonės, Rio de Žaneiras garsėja garsiausiu pasaulio karnavalu – jis rengiamas nuo 1641 m., trunka keturias dienas ir kasmet sutraukia apie milijoną žiūrovų. Miestą puošia milžiniška 38 metrų aukščio Kristaus skulptūra (Cristo Redentor; dizaino autorius Heitor da Silva Costa, skulptorius Paul Landowski), pastatyta 1931 m. ant Corcovado kalvos.

Mums Rio de Žaneiras – tai ir dar vienas pasaulio taškas, kuriame gyvena lietuviai. Šaltiniuose minimos pirmosios lietuvių šeimos, atvykusios 1892 m. Rio de Žaneiro lietuvių bendruomenė niekada nebuvo tokia gausi, kaip Sao Paulo, bet 1951 m. buvo priskaičiuojama 800 šeimų. Nors ir negausi, bendruomenė aktyviai reiškėsi Lietuvių sąjungos Brazilijoje, įkurtos 1931 m., veikloje. Kūrė ir savo draugijas: „Vilnis“, „Dainava“, „Ateitis“. Bendruomenė leido knygas, rengė radio laidas, parodas. Kūrybinga buvo ir lietuviškos parapijos veikla.

Besidomintiems daugiau informacijos Lituanikos fonde saugomuose leidiniuose: 

Rio de Janeiro lietuvių metraštis = Anuario lituano Rio de Janeiro. – Rio de Janeiro : Juozas Janilionis, 1957.

Brazilija : (vaizdai, žmonės, nuotykiai) / Petras Babickas. – Rio de Janeiro : Bureau du imprença da Legação da Lituania, 1951.

Portugalų kalbos žodynėlis / išleido Frikas Meieris. – Rio de Janeiro : Frikas Meieris, 1948.

Rūpintojėlis : maldaknygė su liturginiais paaiškinimais, poteriais, maldomis, giesmynėliu ir Evangelijomis : skiriama lietuvių išeivijai / parengė Juozas Janilionis. – Rio de Janeiro : [s.n.], 1962.

Cristo pensativo : devocionário dedicado à Igreja do silêncio / compilato e editado pelo José Janilionis. – Rio de Janeiro : [s.n.], 1962.

Lituânia ilustrada / [redatores: Rachel Portella Audenis e Petras Babickas]. – Rio de Janeiro : Bureau da imprensa e Cultura da Legação da Lituânia, 1954.

Copacabana palace exposição Rimsa : sob os auspícios da Embaixada da Bolivia no Brasil, Rio de Janeiro, novembro 1951 : [catálogo]. – Rio de Janeiro : [s.n.], 1951.

Eu acuso : genocídio soviético : S.O.S. aos países bálticos: Lituânia, Letônia, Estônia / Meldutis Laupinaitis ; tradução do original: Antonio Girckus e Giene Girckus. – Rio de Janeiro : [s.n.], 1982.

O ser real / Luiz Gaulia. – [Rio de Janeiro] : F.F.I.S., 1984.

Os Estados Balticos sua situação e seus direitos. – Rio de Janeiro : Publicado pelas Representações Diplomáticas da Estonia, Letonia e Lituania, 1945.

Os Estados Bálticos : Estônia, Letônia, Lituânia. – Rio de Janeiro : Publicado pelas Representações Diplomáticas dos Estados Bálticos, 1951.

Eglė Karalienė