Knygų mugės dienoraštis. Paskutinioji dalis

Day of ShameKnygų mugės šeštadienio rytas visai nebuvo panašus į tingų beprasidedantį savaitgalį. Jau 11 val. leidyklos „Versus aureus“ ir VDU Lietuvių išeivijos instituto surengtoje diskusijoje buvo kviečiama kalbėti tema „Ar diasporos praeitis atskleidžia dabarties diasporos lemtį?“. Kalbėjusieji – literatūrologė prof. dr. Dalia Kuizinienė, menotyrininkė prof. dr. Rasa Žukienė, žurnalistas, filosofas dr. Mykolas Drunga, sociologė dr. Daiva Kuzmickaitė, moderuojami instituto vadovo prof. dr. Egidijaus Aleksandravičiaus siekė pristatyti ir įvertinti XX a. antrosios pusės lietuvių išeivių sukurto intelektinio kapitalo dydį ir jo integralumą atskirų šios dienos Lietuvos mokslo šakų tyrimų kontekste.

12 val. leidykla „Obuolys“ pristatė viešnią iš JAV Ellen Cassedy , kurios knygos „We are here: memories of the Lithuanian Holocaust“ lietuviškas vertimas „Mes esame čia. Atsiminimai apie holokaustą Lietuvoje“, ką tik publikuotas mūsų šalyje sulaukė nemažai diskusijų ir įvairių nuomonių bei vertinimų. 

Malonu pažymėti, kad po renginio pavyko pasikalbėti su autore, ir ji pažadėjo artimiausiomis dienomis apsilankyti bibliotekoje bei padovanoti angliškąjį, Nebraskos universitete 2012 m. išleistos knygos variantą.

„Lituaninių“ renginių tinklelis leido valandą atsipūsti, o po to per be proto didžiulę į renginius susirinkusių klausytojų minią, tiesiog užtvindžiusią antrojo konferencijų aukšto dalį, teko brautis į lietuvių autoriaus Algio Rukšėno knygos „Gėdos diena“ pristatymą. Tai 1973 m. JAV anglų kalba išleisto dokumentinio-žurnalistinio pasakojimo apie lietuvių jūreivio Simo Kudirkos nesėkmingą bandymą 1970 m. perbėgti iš sovietų į amerikiečių laivą prie JAV krantų lietuviškas vertimas (beje, angliškąjį turime savo Lituanikos fonde). A. Rukšėno aprašyta drąsaus jūreivio istorija už Atlanto įtraukta į mokyklines programas, o knygą „Gėdos diena“ privaloma perskaityti visiems karinio jūrų laivyno kursantams.

Kaip tik šiandien, paskutiniąją savo viešnagės Lietuvoje dieną, rašytojas Algis Rukšėnas apsilankė Nacionalinėje bibliotekoje ir padovanojo anksčiau mūsų neturėtą 2011 m. JAV išleistą savo romaną „Devils eye“.

 Jolanta Budriūnienė