Knygų mugės dienoraštis. Trečia dalis

Antanas ŠileikaMums pagrindinis penktadienio renginys ir labai Lietuvoje lauktas svečias be abejo buvo lietuvių kilmės Kanados autorius Antanas Šileika, pristatęs naująjį, didelio populiarumo savo šalyje sulaukusį ir daugybe recenzijų įvertintą romaną „Underground“, kurio lietuvišką vertimą „Pogrindis“ parengė ir publikavo leidykla „Versus aureus“.

Šis romanas, kaip ir prieš porą metų JAV išleistas bei didelio populiarumo pasaulyje jau spėjęs sulaukti ir net į 24 kalbas išverstas R. Šepetys romanas „Tarp pilkų debesų“ liudija akivaizdų pastarųjų metų Lietuvos pokario tematikos populiarumą vakariečių skaitytojų tarpe. Apie šio pakankamai naujo reiškinio priežastis bei romano siužetinės linijos vingius diskutavo romano autorius A. Šileika, filosofas Leonidas Donskis bei literatūrologė prof. dr. Dalia Kuizinienė.

O kad romano tematika artima ir Lietuvos skaitytojui, priminė ir pilnutėlė nepaprastai įspūdingo pokalbio susirinkusių paklausyti mugės lankytojų salė…

Beje, mūsų skyriui gera žinia yra ir ta, kad autorius pažadėjo iki šiol bibliotekoje neturėtą leidinį atsiųsti vos tik grįš į Kanadą…

Ir dar keletas pastabų. Penktadienį galima pavadinti ir poeto Tomo Venclovos išskirtinio dalyvavimo knygų mugėje diena. Tądien jis svečiavosi net trijuose renginiuose. Savąjį, kuriame Nacionalinė biblioteka pristatė T. Venclovos darbų bibliografiją, ir apie kurį jau buvo pakankamai rašyta, kukliai praleisime 🙂

Tačiau tą vakarą T. Venclova dalyvavo ir knygos „Lietuvos žydai“ (publikavo „Baltų lankų“ leidykla) pristatyme bei nepaprastai nuoširdžia atmosfera išsiskyrusiame R. Paknio leidyklos surengtame knygos „Josifas Brodskis: lietuviškos sąsajos“ aptarime, kuriame taip pat viešėjo J. Brodskį pažinoję lietuvių intelektualai R. Katilius, A. Katilius, P. Morkus.

O iš kadaise darytų „Amerikos balso“ lietuvių radijo įrašų sklido paties J. Brodskio „Lietuviškojo divertismento“ posmai bei lietuviškas lietuvių išeivių aktoriaus J. Blekaičio skaitomas to paties eilėraščio vertimas…

Jolanta Budriūnienė