Nauja virtuali paroda, skirta „Lietuvių enciklopedijos“ 60-mečiui

Lietuviu_enciklopedijaŠiemet sukanka 60 metų, kai Jungtinėse Amerikos Valstijose, Bostone, išleistas pirmasis „Lietuvių enciklopedijos“ tomas. Tai buvo sėkminga milžiniško darbo pradžia – Antrojo pasaulinio karo ir sovietinės okupacijos sustabdytos pirmosios lietuviškos enciklopedijos atgaivinimas emigracijoje, realizuotas 37 t. lietuviškuoju leidiniu ir šešiais angliškos „Encyclopedia Lituanica” tomais. Šios drąsios idėjos autoriaus – spaustuvininko, leidėjo Juozo Kapočiaus (1907-1996) – privačios iniciatyvos, ryžto, tikėjimo ir ypatingų vadybininko sugebėjimų dėka esame bene vienintelė pasaulio tauta, sugebėjusi emigracijoje išleisti visuotinę enciklopediją. Sukakties proga Lituanikos skyrius kviečia aplankyti virtualią parodą: artimiau susipažinti su „Lietuvių enciklopedijos“ rengimo istorija, leidėjo J. Kapočiaus asmenybe ir veikla, kurią iliustruoja garso ir vaizdo įrašai, archyviniai dokumentai ir fotografijos. Parodoje gausu autentiškų dokumentų: iš Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugomo žymaus išeivijos istoriko, archeologo prof. Jono Puzino (1905-1978) ir LRT archyvų medžiagos, radijo stoties „Amerikos balsas“, saugomų Lietuvos centriniame valstybės archyve, fotografijų iš asmeninio J. Kapočiaus dukters B. Kapočiūtės-Pabedinskienės archyvo.

Parodos lankytojams suteikiama unikali galimybė pasižiūrėti 1978 m. J.Kapočiaus užsakymu sukurtą enciklopedijos pabaigtuvių iškilmėms skirtą filmą, kurį parodos rengėjams perdavė J.Kapočiaus vaikaitis Arūnas Pabedinskas. Jo iniciatyva sukurta internetinis portalas http://lituapedija.net/, kuriame šiuo metu jau yra didžioji skaitmeninio Lietuvių enciklopedijos turinio dalis.

Naujieną parengė Lituanikos skyriaus vyriausioji bibliografė Jolanta Matuzaitė