Jonas Mekas ir Johnui F. Kennedy priklausiusi kamera

Jackie Kennedy savo namuose, 1970 . Iš: A dance with Fred Astaire / Jonas Mekas ; [edited by Johan Kugelberg, Jonas Mekas, and Sebastian Mekas]. – New York : Anthology Editions, 2017, p. 318.

Iš distancijos atrodytų, kad Jacqueline (Jackie) Kennedy Onassis  menkai tesusijusi su Lietuva ar, juo labiau, lituanistika. Truputį pasidomėjus paaiškėja,  kad jos sesuo Lee buvo ištekėjusi už didiko Stanislovo Alberto Radvilos (lenk. Stanisław Albrecht Radziwiłł, 1914–1976), interneto gelmėse galima surasti bendrų Jackie ir Stanislovo nuotraukų. Visgi jos biografijoje ieškant lituanistinio siūlo svarbiau tai, kad elegantiškoji Jackie buvo išsilavinusi, aktyviai domėjosi kultūriniu gyvenimu. Ji nuo vaikystės mėgo skaityti, studijavo JAV ir Prancūzijoje; antrojoje gyvenimo pusėje kukliai, privengdama viešumo  dirbo redaktore leidyklose, nors galėjo sau leisti nedirbti. Subtilų Jackie intelektą labai vertino ją asmeniškai pažinojęs menininkas Jonas Mekas. Knygoje „A dance with Fred Astaire“ Mekas prisimena:

Jackie Kennedy buvo viena iš ypatingiausių moterų, su kuriomis turėjau privilegiją susipažinti per savo gyvenimą. Neturiu omenyje jos padėties visuomenėje: turiu omenyje jos protą, labai ypatingą protą su giliu jautrumu, jos eleganciją, jos stilių, jos dosnumą, jos paprastą, tiesų, magišką žmogiškumą. Galėčiau tęsti ir tęsti.

[…]

Tai nutiko, kai patį pirmąjį kartą lankiau Jackie jos namuose Penktojoje aveniu. Kažkaip kalba pasisuko apie Johną F. Kennedy ir filmus.

–  Žinai, –  tarė Jackie, –  kelis mėnesius prieš mirtį Johnui kažkas padovanojo nedidelę 8 mm filmavimo kamerą. Jis visados ją nešiodavosi lietpalčio kišenėje. Žinai, kai dabar galvoju, ji turėtų ten tebebūti.

Ji nuėjo prie spintos ir surado smėlio spalvos lietpaltį – ir štai! Lietpalčio kišenėje buvo nedidelė 8 mm filmavimo kamera! Ji atnešė ją man. Gaila, kad dabar neprisimenu kameros gamintojo.

–  Jis šiek tiek pafilmavo. Bet nepabaigė juostelės, ji vis dar kameroje, –  tarė Jackie.

Ji įdėjo kamerą atgal į lietpalčio kišenę. [1]

A dance with Fred Astaire / Jonas Mekas ; [edited by Johan Kugelberg, Jonas Mekas, and Sebastian Mekas]. – New York : Anthology Editions, 2017. P. 319.
(Iš anglų k. vertė V. B. Ištrauka originalo kalba >> )

Toliau Mekas rašo, kad kamerą visiškai pamiršo. Tik po daugelio metų, apie 1995 m., nutikimą papasakojęs prof.  Geraldui O’Grady iš Harvardo universiteto. Istorija sužadinusi medijų tyrėjo smalsumą, tačiau jis niekur neradęs nei kameros, nei žinių apie ją. Meko pasakojimą galima vertinti įvairiai (galbūt menininkas specialiai užminė mįslę be atsakymo), tačiau akivaizdu, kad pažintis su Jackie jam kėlė labai šiltus jausmus. Tolimesniuose puslapiuose pasakojama, kaip menininko dukra Oona Mekas, ką tik praturtinusi trimetės žodyną žodžiu iš Š raidės, nusprendė šią naujieną apreikšti Jackie.

Neseniai Nacionalinę biblioteką pasiekusios J. Meko knygos

Bibliografinė informacija:

A dance with Fred Astaire / Jonas Mekas ; [edited by Johan Kugelberg, Jonas Mekas, and Sebastian Mekas]. – New York : Anthology Editions, 2017. – [8], 451 p. : iliustr., faks., portr.. – ISBN 978-1-944860-09-7

Conversations with film-makers : [movie journal columns 1961-1975] / Jonas Mekas ; [editorial assistance: Charity Coleman, Sebastian Mekas]. – Leipzig : Spector Books, 2018. – 260 p. : iliustr., faks., portr.. – ISBN 978-3-95905-080-7

Film culture 80 : the legend of Barbara Rubin / [Jonas Mekas … [et al.] ; [editor-in-chief: Jonas Mekas]. – Leipzig : Spector Books, 2018. – 214, [3] p., įsk. virš. : iliustr., faks., portr.. – Antr. iš virš.. – Bibliogr. išnašose. – ISBN 978-3-95905-202-3