Mokymo „bazės“ prieš šimtą metų

Atrinko Deimantė Žukauskienė


Nuo kovo 30-osios šalies ugdymo įstaigose pradėtas vykdyti ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, vidurinis ir profesinis mokymas nuotoliniu būdu. Tai galioja ir aukštojo mokslo studijoms.

Švietimo ministerijos rekomendacijose siūlomos nuotolinio mokymo priemonės, elektroninių šaltinių, kuriais galės naudotis mokiniai ir mokytojai. Taip pat parengtos ir nuolat pildomos skaitmeninio mokymo bazės su mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita mokykloms svarbia informacija.

O kokias mokymo „bazes“ turėjo Lietuvos mokiniai, studentai prieš šimtą metų? Ko jie mokėsi  tada? Kaip skyrėsi mokymo medžiaga nuo šiandienos ?

Vadovėlius galite skaityti kultūros paveldo svetainėje epaveldas.lt:


Skaitymų knyga lietuvių kalbos pamokoms / suruošė P. Klimas. – 1916

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004030530

Aritmetikos vadovėlis. D. 1. – 1909. – 32 p.

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000018543

Laiškams ir prašymams rašyti vadovėlis. – 1937

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/SAVB/C150000267133

Naujasis lietuvių kalbos vadovėlis. D. 1 / J. Trinkūnas. – 1928

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/SAVB/C150000267131

Elementarinės algebros vadovėlis. D. 2. – 1916. – [1], 141-312 p.

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000023837

Gamtos mokslo vadovėlis. Augalas ir jo gyvenimas / J.J. Trojanovskis. – 1928

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/SAVB/C150000372292

Tapybos technikos vadovėlis / Petras Kalpokas. – 1930

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/KVB/C130000487008

Geografijos vadovėlis, skiriamas Lietuvos mokyklai / Juozas Gabrys. – 1910. – 77 p., 9 spalv. žml. lap.

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000012532