Mikenas System: šachmatai Lietuvoje ir seriale „Valdovės gambitas“

Dabar itin populiariame „Netflix“ seriale apie šachmatininkę „Valdovės gambitas“ („The Queen’s Gambit“) yra bent du lietuviški pėdsakai. Pačioje paskutinėje scenoje, kuri jautresniems žiūrovams išspaus ašarą, vaidina aktorius Juozas Budraitis. Be to, seriale nuskamba lietuviška pavardė – dialoge paminimas šachmatininkas Mikėnas.[1] Nors Beth Harmon, pagrindinės serialo veikėjos, istorija pramanyta, Vladas Mikėnas – realus asmuo.

Mikėno vardu pavadinta Mikėno sistema (Mikenas-System) , kitaip dar vadinama Floro-Mikėno sistema (Flohr-Mikenas System). V.Mikėnas žinomas ir kaip 1983–1985 m. Pasaulio šachmatų pirmenybių vyr.teisėjas – teisėjavo partijoms: G. Kasparovas –  A. Beliavskis; G. Kasparovas – V. Smyslovas; G. Kasparovas – A. Karpovas.[2]

1932 m. išleistas Mikėno „Šachmatų vadovėlis“[3]–  bene pirmoji šachmatų knyga lietuvių kalba (vėliau Mikėnas parašė dar kelias knygas apie šachmatus). „Epavelde“ rasite jo redaguotą žurnalą „Šachmatai ir bridžas“:  https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1C1B0000821164

Toliau skaityti „Mikenas System: šachmatai Lietuvoje ir seriale „Valdovės gambitas“”

Pirmasis istorinis nuotykinis romanas lietuvių kalba

Parengė Dalia Cidzikaitė


Algimantas, arba Lietuviai XIII szimtmetyje. T. 1–5: istoriszka apysaka / Parasze Dr. V. Pietaris. Lietuviu Kataliku Spaudos Bendrijos Spaustuveje, Shenandoah, PA. 1904 m.

Šių metų spalio 9 d. minėjome pirmojo istorinio nuotykinio romano lietuvių kalba autoriaus Vinco Pietario (1850–1902) 150-ąsias gimimo metines. Rašytojas, publicistas, pirmojo lietuviško romano autorius Vincas Pietaris, kurio 170-ąsias gimimo metines minime šiais metais, priklausė XIX a. sparčiai gausėjusiam valstietiškos kilmės inteligentų būriui. Įgijęs gydytojo profesiją, didžiąją gyvenimo dalį jis praleido Rusijoje (Demjanske, Ustiužnoje), buvo vedęs rusę Mariją Nikolajevną Kosovič, su kuria susilaukė šešių vaikų. Net ir gyvendamas svetur, rašytojas aktyviai dalyvavo lietuvių kultūriniame gyvenime, savo kūrinius ir publicistiką skelbė pirmuosiuose lietuviškos spaudos leidiniuose. Kadangi publicistiniai V. Pietario tekstai dažnai pasirašyti slapyvardžiais, jų nebuvo galima sieti tiesiogiai su autoriumi.

Pietario romanas Algimantas, arba lietuviai XIII šimtmetyje įdomus dėl keleto faktų. Pirmiausia, tai pirmasis lietuvių kalba parašytas romanas, ir ne bet koks, bet istorinis-nuotykinis. Antra, kūrinys, laikomas svarbiausiu Pietario veikalu, išleistas po autoriaus mirties, 1904 metais. Trečia, pirmą kartą romanas išėjo ne viena knyga, o dalimis – tomais. Ir galiausiai, pirmasis lietuviškas romanas išleistas ne Lietuvoje, kur vis dar buvo draudžiama knygų lotyniškais rašmenimis leidyba, o Jungtinėse Amerikos Valstijose, Šenandoriaus (Shenandoah) mieste, XX a. pradžioje vadintame „Amerikos Vilniumi“.

Toliau skaityti „Pirmasis istorinis nuotykinis romanas lietuvių kalba”