Kiekvienoj kišenėj pavasarių šimtas

Poetas Kazys Binkis gimė 1893 m. lapkritį Gudelių sodžiuje, netoli Papilio miestelio Biržų apylinkėse. Poeto jaunystė buvo permaininga: tai buvo Pirmojo pasaulinio karo ir didelių politinių pokyčių laikai. 1920 m. pradžioje Binkis įstojo į Berlyno universitetą laisvojo klausytojo teisėmis, didmiesčio gyvenimas jaunam menininkui paliko didelį įspūdį. (O skaitytojams ir po daugelio metų įspūdį palieka, atmintin įstringa eilutė „Berlynas aukštyn kojom drybso“). [1]

1920 m. Binkis išleido pirmąjį lyrikos rinkinį Eilėraščiai.  Nuo 1922 m. pas poetą Kaune burdavosi jauni literatai, vėliau sudarę žurnalo Keturi vėjai šerdį. 1923 m. išėjo Binkio rinkinys 100 pavasarių, kurį palankiai įvertino kritikai. Vertėtų pastebėti, kad jis buvo iš autorių, kurie moka rašyti skirtingoms auditorijoms. Periodinėje spaudoje skelbdavo feljetonus, humoristines poemas. Rašė vaikams: ketvirtajame dešimtmetyje pasirodė jo knygos Meškeriotojas (1935), Dirbkirbaiki (1936), Kiškių sukilimas (1937)… 1937 m. Valstybės teatrui Binkis įteikė pjesę iš gimnazistų gyvenimo Atžalynas (1938). Pjesę Generalinė repeticija rašė prasidėjusio Antrojo pasaulinio karo fone. [2]

Per nacistinę okupaciją Binkio ir jo žmonos Sofijos Binkienės name, stovėjusiame tarp vokiečių rezidencijų, buvo slepiami pabėgėliai iš Kauno geto. Poetas mirė 1942 m. nacių okupuotame Kaune.[3]

Binkio kūrybinis palikimas prieinamas svetainėje Epaveldas:Kazio Binkio eilėraščiai / viršelis Ad. Galdiko. – 1920

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002456726

Dainos / tekstas Kazio Binkio. – 1922

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/SAVB/C150000143246

100 pavasarių / Kazys Binkis. – 1923

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002456746

Keturi vėjai / redaktorius Petras Tarulis (Juozas Petrėnas). – 1924-1928

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003932914

Tamošius Bekepuris ir kitos Alijošiaus dainuškos / iliustravo dailininkas St. Žukas. – 1928

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002456768

Meškeriotojas / Kazys Binkis. – 1935

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004185390

Atsiskyrėlis Antanėlis / K. Binkis. – 1930

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003841428

Dirbkirbaiki / Kazys Binkis. – 1936

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003226144

Kiškių sukilimas / parašė Kazys Binkis. – 1937

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003226167

Atžalynas / Kazys Binkis. – 1938

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002914876

Baltasis vilkas / Kazys Binkis. – 1953

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003259536

Keistutis pas Gediminą / K. Binkis. – 1940

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003226192

Kriaučius Motiejus / Kazys Binkis. – 1947

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003286230

Generalinė repeticija / K. Binkis. – 1965

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002915723

Raštai. T. 1 / Kazys Binkis. – 1973

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004271867

Raštai. T. 2 / Kazys Binkis. – 1973

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004271870


[1] Manfredas Žvirgždas, Viktorija Šeina, „Binkis.“ Šaltiniai.info. Priega: http://www.šaltiniai.info/index/details/1207

[2] Ten pat.

[3] Martyna Grądzka-Rejak, „Kas išgelbės vieną gyvybę, išgelbės visą pasaulį“, bernardinai.lt, 2019 kovo 8. Priega: https://www.bernardinai.lt/2019-03-08-kas-isgelbes-viena-gyvybe-isgelbes-visa-pasauli/