Šv. Mikalojus, Arklių diena

Parengė Deimantė Žukauskienė


Lietuvoje gruodžio 6 dieną yra minima Arklių diena. Krikščionybėje arklių ir arklininkų globėjais laikomi Šv. Floras ir Šv. Lauras. Šv. Mikalojus laikomas keliauninkų globėju, tačiau būtent jo vardo diena paskelbta Arklių diena.

Šiandien vis mažiau Lietuvos ūkių augina arklius. Šis gyvūnas tapęs vienu iš tautinio tapatumo simboliu. Žirgas lietuvių istorijoje, tautosakoje ir buityje atliko daug funkcijų: nuo pagrindinio pagalbininko sunkiuose ūkio darbuose iki ištikimo draugo išjojant į karą. Darbiniam arkliui, atliekančiam sunkius darbus, lietuvis jautė didelę pagarbą ir artimumą. Gyvenimas be arklio buvo praktiškai neįsivaizduojamas. Todėl žirgo ir lietuvio draugystė dažnas naratyvas tautosakoje, įvairiuose pasakojimuose apie mūsų senolių kasdienybę.

1978 m. Niūronyse (Anykščių raj.) įkurtas Arklio muziejus. Jo įkūrėjas – agronomas prof. Petras Vasinauskas.

Daugiau įdomybių apie arklius – Epaveldas.lt


Mykolas Kuleša. Arklys. 1820

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LDM/1_1054270

Apie arklius, auginimas ir gydymas nuo atsitropyjanczios ligos / iszleido Giedris. – 1893

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002994512

Arklių pirkliams vadovėlis / sutaisė Adomas Galėnas. – 1908. – 19 p.

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000034478

Arkliai / parašė agronomas V. – 1914. – 18 p. – (Šv. Kazimiero draugijos leidinys)

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000013334

Juozas Zikaras. Arklys. 1914

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/CDM/LIMIS-50000019810176

Registruoto arklio pasas

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/BKM/LIMIS-239703881

Nepraleiskite geros progos! „Dar priimami užsakymai ant paskutinės partijos veislinių arklių, galvijų, kiaulių ir avių iš Švedijos“. – 1924

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0001892346

Pranas Domšaitis. a) Arkliai; b) Karvės ganykloje. 1928

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LDM/1_1002111

Plieninis arklinis grėblys „Automat“. – apie 1939]. – [2] p.

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1BC1R0000118459