Poetas Marcelijus Martinaitis Vytauto Landsbergio užrašuose iš 1989-ųjų pabaigos

2021-ųjų balandžio 1-ąją poetas veikėjas Marcelijus Martinaitis (1936–2013) būtų minėjęs 85-metį. Dažnai primirštame, kad literatūros klasikai – ir žmonės, gyvenę įvairiaplanius gyvenimus. Dažnas Lietuvos rašytojas užsiimdavo ir visuomenine veikla, įsitraukdavo į politiką. M. Martinaitis čia nebūtų išimtis.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) lyderio Vytauto Landsbergio 1989 metų pabaigos užrašuose tarp daugelio kitų pasirodo ir Martinaičio pavardė. M. Martinaitis tada buvo LPS Seimo ir Seimo Tarybos narys, SSRS liaudies deputatas. Įdomu, kad M. Martinaitis paminimas ir kaip poetas. Viename puslapyje užsirašyta: „Double Day leidykla svarsto Marcelijaus Kukučio baladžių išleidimą.“ Veikiausiai omenyje turėta stambi JAV leidybos kompanija „Doubleday“. 1989 m. V. Landsbergis asmeniškai bendravo su buvusiu diplomatu Heywardu Ishamu, vienu iš pagrindinių „Doubleday“ leidyklos redaktorių. Pasak rašytojos, vertėjos Laimos Sruoginis (Laimos Vincės), jos į anglų kalbą išversti M. Martinaičio (1936–2013) ciklo „Kukučio baladės“ fragmentai nuo 1989 m. publikuoti įvairiuose literatūriniuose leidiniuose. Tačiau visas „Kukučio baladžių“ vertimas į anglų kalbą išėjo tik 2011 m. (vertė Laima Vincė): Martinaitis, Marcelijus. The Ballads of Kukutis. Todmorden: Arc Publications, 2011.

V. Landsbergio užrašus 2021 m. pradžioje 800 egz. tiražu išleido Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Knyga skaitytojams leis susipažinti su 1989-ųjų lapkritį ir gruodį V. Landsbergio pildyto bloknoto turiniu. Leidinyje pateikiamos visų užrašinės puslapių faksimilės ir V. Landsbergio užrašų perrašas su komentarais. Komentaruose lakoniškai paaiškinama, kuo reikšmingi tada buvo minimi asmenys, organizacijos, periodiniai lediniai, dar LSSR Aukščiausiosios Tarybos priimti įstatymai bei pakeisti Konstitucijos straipsniai. Kad jaunesniesiems knygos skaitytojams būtų lengviau perprasti, o vyresniesiems – prisiminti, kas vyko 1989 metų pabaigoje, leidinyje pateikiama įvykių chronologija. Ji padalinta į dvi dalis: pirmoje pateikiami reikšmingiausi įvykiai nuo LPS iniciatyvinės grupės įkūrimo iki 1989 m. lapkričio, o antroje – 1989 m. lapkričio–gruodžio įvykiai.

Knygą galima įsigyti Nacionalinės bibliotekos Informacijos ir registracijos punkte (II a.), Gedimino pr. 51, LT-01109 Vilnius; tel. (8 5) 263 9111; el. p. jelena.krylova@lnb.lt.

Daugiau apie knygą >>