Antano Vienuolio-Žukausko darbai „Epavelde“

1882 m. balandžio 7 d. Anykščių valsčiuje, Ažuožerių kaime gimė Antanas Vienuolis-Žukauskas – rašytojas, lietuvių literatūros klasikas, darbavęsis ne tik literatūros, bet ir farmacijos, muziejininkystės bei pedagogikos srityse, taip pat aktyvus visuomenininkas.

Prieš metus, 2020 m. balandį, Nacionalinės bibliotekos Lituanistikos skyriaus darbuotoja Irmina Abramovienė parengė tekstą apie literatūros klasiką. Kaip mini I. Abramovienė, žymus tarpukario Lietuvos advokatas ir visuomenės veikėjas Zigmas Toliušis buvo artimas A. Vienuolio-Žukausko bičiulis (beje, vėliau tapęs jo testamento vykdytoju). Išliko Z. Toliušio 1957 metais parašyta A. Vienuolio-Žukausko biografija. Deja, ji nebuvo publikuota. I. Abramovienė pacituoja įdomių vietų iš rankraščio, jos publikaciją rasite čia >>


O prisiminti A. Vienuolio-Žukausko kūrinius padės „Epaveldas“:

Grįžo / A-s Ž-s. – 1910

Raštai. T. 1: Legendos : Paskenduolė / Antanas Vienuolis

Raštai. T. 1: Legendos : Amžinasis smuikininkas / Antanas Vienuolis

Raštai. T. 1: Legendos : Gražuolės Lalos kalnas / Antanas Vienuolis

Raštai. T. 1: Legendos : Jurginės / Antanas Vienuolis

Raštai. T. 1: Legendos : Pati / Antanas Vienuolis

Raštai. T. 1: Legendos : Grįžo / Antanas Vienuolis

Raštai. T. 1: Legendos : Kalėjime / Antanas Vienuolis

Raštai. T. 1: Legendos : Kruvinojo keršto uola / Antanas Vienuolis

Raštai. T. 1: Legendos : Inteligentų palata / Antanas Vienuolis

Raštai. T. 1: Legendos : Redaktoriaus laimė / Antanas Vienuolis

Raštai. T. 1: Legendos : Didysis karas / Antanas Vienuolis

Raštai. T. 1: Legendos : Kūčių naktį / Antanas Vienuolis

Raštai. T. 1: Legendos : Užžėlusiu taku / Antanas Vienuolis

Raštai. T. 1: Legendos : Užkeiktieji vienuoliai / Antanas Vienuolis

Raštai. T. 2: Vėžys : Išdukterė / Antanas Vienuolis

Raštai. T. 2: Vėžys : Vėžys / Antanas Vienuolis

Raštai. T. 3: Prieš dieną : Kryžkelės / Antanas Vienuolis

Raštai. T. 3: Prieš dieną : Prieš dieną / Antanas Vienuolis

Raštai. T. 4: Ministeris : Ministeris / Antanas Vienuolis

Raštai. T. 4: Ministeris : 1831 metai / Antanas Vienuolis

Raštai. T. 6, kn. 1: Viešnia iš šiaurės / Antanas Vienuolis. – 1988