Nepailstantis Lietuvos ambasadorius – Vytautas Antanas Dambrava

DambravaŠiandien minime žymaus Lietuvos ir JAV diplomato, žurnalisto, visuomenės veikėjo Vytauto Antano Dambravos gimimo dieną (1920 m. birželio 10 d.). Nors likimas nuo jaunystės negailėjo sunkių išbandymų, tačiau, kaip teigia V. A. Dambravos ilgametis bičiulis Venesueloje F. Zubras, visoje veikloje šį žmogų vedė tvirta valia ir energija spinduliuojantis charakteris. 1941 m. birželio mėn. okupantai V. A. Dambravos tėvus ir tris mažamečius broliukus bei sesutę užkalė tremtinių vagonuose ir išvežė nežinoma kryptimi į Rytus, o jį patį paliko stovintį Naujosios Vilnios traukinių stotyje – be artimųjų, be namų. Likęs be šeimos įsidarbino Lietuvos sveikatos ministerijos gydymo ir profilaktinių įstaigų valdybos sekretoriumi ir Vilniaus 6-osios infekcinės ligoninės vyr. gydytojo pavaduotoju administracijai. 1943 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Gavęs diplomą, 1944 m. pasitraukė į Vakarus.  Ten rūpinosi likimo nublokštų lietuvių emigrantų švietimu, aktyviai dalyvavo įsteigiant Austrijoje V. Krėvės – Mickevičiaus lietuvių gimnaziją. Dvejus metus ten mokytojavo, taip pat toliau gilinosi į teisės mokslus. Toliau skaityti „Nepailstantis Lietuvos ambasadorius – Vytautas Antanas Dambrava“

Jonas Rimša – lietuviškasis Gogenas

                                                                                                                                                                         Dailininkas Jonas RimsaJonas Rimša – vienas ryškiausių lietuvių išeivijos dailininkų. Gimė 1903 m. birželio 12 d. Svėdasuose (Anykščių r.). Tėvo paliepimu mokėsi siuvimo amato, tačiau siuvėju netapo – baigęs mokslus išvyko į Paryžių, vėliau persikėlė į Braziliją. Daug keliavo, gyveno Argentinoje, Bolivijoje, JAV, Taityje. 1944 m. Bolivijoje įkūrė savo privačią dailės akademiją „Curso Superior de Bellas Artes“, kur sudarė mokiniams palankias sąlygas studijuoti. Dailininkas savo lėšomis išsiuntė toliau mokytis į Europą talentingiausius savo mokinius, iš kurių žymiausi: Graciela Rodo-Boulanger, Mario Eloy Vargas ir Chuanas Ortega Leitonas. Toliau skaityti „Jonas Rimša – lietuviškasis Gogenas“