Paulius Augius-Augustinavičius (biografija ir kūryba)

Pauliaus_Augiaus_nuotraukaGrafikas gimė 1909 m. rugsėjo 2 dieną Gečaičiuose (Plungės r.). Dailininkas 1935 m. baigė Kauno meno mokyklą. Jo mokytojais buvo žymūs to meto menininkai: Adomas Galdikas, Petras Kalpokas, Justinas Vienožinskis, Juozas Zikaras. P. Augius priklausė dailininkų grupei „Forma“, dalyvavo įvairiose dailės parodose. Vėliau išvyko studijuoti dailės į Paryžių (baigė Ecole Nationale Souperieure des Beaux-Arts ir Conservatoire Nationale des Arts et metiers). 1937 m. už Motiejaus Valančiaus „Žemaičių vestuvių“ iliustracijas laimėjo Paryžiaus pasaulinės parodos garbės prizą bei Lietuvos taupomųjų kasų premiją. Grįžęs į Lietuvą kurį laiką dėstė Kauno meno mokykloje, Vilniaus dailės akademijoje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, o nuo 1948 m. apsigyveno JAV. P. Augius-Augustinavičius dirbo kaip grafikas ir publicistas (bendradarbiavo „Vaire”, „Naujojoje Romuvoje”, „Aiduose”, „Žiburiuose”). 1946 m. dirbo „Minties” žurnalo Dailės skyriaus redaktoriumi. 

Žymesni menininko estampai: „Malda“ – 1937, „Piemenė“ – 1938, „Žemaičių Kalvarijos“ – 1939–1948, „Žemaičių simfonijos“ – 1948, knygų iliustracijos: S. Nėries „Eglė žalčių karalienė“ – 1940 ir „Žalčio pasakos“ – 1947, V. Mačernio „Poezija“ – 1961. Lietuvos dailės muziejuje saugomi darbai: „Sėdinčio vyro aktas“ (1933), „A. Galdiko portretas“ (1935), „Bažnytkaimis“ (1937), „Į turgų“ (1940). Kūriniams būdinga raiški kompozicija, stilizacija, ekspresyvumas, lakoniškumas, modernumas. Daugiau P. Augiaus-Augustinavičiaus kūrybos galite pažiūrėti čia >>>

PaulAugtit

Lituanikos skyriuje taip pat turime tapybos katalogų bei knygų su menininko darbais. Kviečiame apsilankyti!