Mokslinė konferencija „Žemaitės magija: asmenybė, kūryba, archyvų slėpiniai“

Konferencijos programaSpalio 1 d. Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyko mokslinė konferencija „Žemaitės magija: asmenybė, kūryba, archyvų slėpiniai“, skirta rašytojos 170–osioms gimimo metinėms paminėti.

Minint kūrėjos gimimo sukaktį, Maironio lietuvių literatūros muziejus kvietė muziejininkus, literatūrologus, mokytojus iš visos Lietuvos. Konferencijoje norėta aktualizuoti Žemaitės asmenybę, veiklą, kūrybinį, archyvinį palikimą, per tai bandant suvokti ir atverti visuomenei giliuosius kultūros klodus.

Konferenciją sveikinimo žodžiu pradėjo Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei Raminta Antanaitienė ir muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė. A. Ruseckaitė pabrėžė, jog itin svarbu klasikus išlaikyti arčiau savęs.

Mokslinius pranešimus skaitė tyrėjai iš Mokslų akademijos, Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Klaipėdos universitetų, Lietuvių ir literatūros tautosakos instituto, Maironio lietuvių literatūros, „Aušros“ muziejaus bei Istorinės LR prezidentūros. Pranešimuose aptarta Lietuvos moterų emancipacijos ištakos, moteriškumo samprata rašytojos tekstuose, Žemaitės tekstų išskirtinumas, praskleista archyvų slėpiniai bei ieškota šiuolaikinės mokyklos ir Žemaitės dialogo.

Profesorė Viktorija Daujotytė-Pakerienė, skaičiusi pranešimą Žemaitė: ta pati ir kita, pabrėžė, jog Žemaitė tebėra aktuali, tačiau būtina vertinti ne atistiktinius tekstus, o asmenybės unikalumą. Asmenybės unikalumas – galimas žiūros taškas. Literatūrologė išskyrė unikaliausių patirčių, pajautų, buvimo šiame pasaulyje savotišką triadą t.y. Žemaitė-Kazimieras Būga-M. Konstantinas Čiurlionis. Mokslininkė pridurė, jog tik patiems talentingiausiems kūrėjams rūpi tradicija.

Parodos „Žemaitė ir jos epocha“ fragmentas. Zenono Baltrušio nuotrauka
Parodos „Žemaitė ir jos epocha“ fragmentas. Zenono Baltrušio nuotrauka

Konferencijoje dalyvavo Lituanikos skyriaus vyresnioji bibliografė Deimantė Žukauskienė, perskaičiusi pranešimą tema „Žemaitė Amerikoje: kūrybinis ir kultūrinis palikimas Lietuvos nacionalinėje M. Mažydo bibliotekoje“. Pranešime akcentuota įvairiapusė Žemaitės asmenybė, pristatytas istorinis ir kultūrinis autorės kūrybos kontekstas, detalizuotas rašytojos publikuotas kūrybos bei kultūrinės veiklos palikimas, saugomas Nacionalinėje bibliotekoje. Po konferencijos renginio dalyviai turėjo galimybę aplankyti muziejaus parengtą parodą „Žemaitė ir jos epocha“.

Pranešėja Deimantė Žukauskienė toliau iš kairės  Raminta Antanaitienė MLLM pavaduotoja muziejininkystei  ir  muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė
Pranešėja Deimantė Žukauskienė toliau iš kairės Raminta Antanaitienė MLLM pavaduotoja muziejininkystei ir muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė