Vilnietė rašytoja  Aldona Liobytė

Parengė Arida Riaubienė


Prieš 108 metus vasario 24 d. Vilniuje gimė lietuvių vaikų rašytoja, dramaturgė, vertėja Aldona Liobytė. Visas šios kūrėjos gyvenimas buvo susijęs su Vilniumi. Neatsitiktinai, savo autobiografijoje, Liobytė apie Vilnių rašė: „Gimiau Vilniuje, gražiausiame pasaulio mieste…“[1].

Būsimoji rašytoja 1932 m. baigė Vilniaus lietuvių Vytauto Didžiojo gimnaziją, 1932–1935 m. Vilniaus universitete studijavo lenkų kalbą ir literatūrą, 1935–1939 m. Vytauto Didžiojo universitete Kaune – lietuvių kalbą ir literatūrą. Liobytė keletą metų vaidino „Vaidilos“ ir Vilniaus dramos teatruose.  Nuo 1949 m. ji  vadovavo Valstybinės grožinės literatūros leidyklos Vaikų ir jaunimo literatūros redakcijai. Liobytės vadovavimo  leidyklai laikotarpiu „[…] ryškiai ėmė keistis vaikams ir jaunimui leidžiamos knygos pobūdis, buvo ieškoma ir atrandama nauji talentingi autoriai, dailininkai“[2]. Jaunieji skaitytojai turėjo progos susipažinti  su kai kurių prieškario rašytojų, pavyzdžiui, Prano Mašioto, Mato Grigonio,  Bronės Buivydaitės, Liudos Didžiulienės-Žmonos, kūryba.  Pateikdama Valstybinės grožinės literatūros leidyklai naujas idėjas ir sumanymus, Liobytė dažnai užkliūdavo sovietinei cenzūrai, todėl 1961 m. darbą leidykloje ji buvo priversta palikti „savo noru“.

Kelios vaikų kartos užaugo skaitydamos Liobytės  parengtus stilizuotus  teminius liaudies pasakų rinkinius „Šimto zuikių piemuo“ (1959), „Nė velnio nebijau“ (1964, 1988), „Gulbė karaliaus pati“ (1963, 1980, 1986, 2012). Liobytė kūrė pjeses vaikams ir jaunimui. Vaikų dramaturgijos ir teatro istorijoje svarbios tautosaka paremtos dramos „Kupriukas muzikantas“ (1955), „Meškos trobelė“ (1956), „Užburtas karaliūnas“ (1965), „Kuršiukas“ (1971)  ir kt.  Liobytė išvertė lenkų, italų, prancūzų, švedų vaikų literatūros klasikai priskiriamų knygų.

Rašytoja augo ir brendo Vilniuje,  jos  kūryboje neretai pastebimi Vilniaus miesto motyvai. Rašydama Liobytė naudojosi istorine literatūra, romantiškais pasakojimais  apie Vilnių.   1959 m. trijuose žurnalo „Moksleivis“ numeriuose  buvo publikuotas Liobytės straipsnių ciklas „Vilniaus miesto žali bromai“. Naudodamasi  kultūros istorijos faktais bei padavimais, rašytoja pasakoja kas sukūrė tuometinį Vilniaus miesto vaizdą. Apie Aušros vartus „Moksleivyje“ Liobytė rašė: „Šie vartai seniau buvo vadinami Medininkų vartais, nes pro čia ėjo kelias į Medininkus, kur stovėjo Didžiųjų Lietuvos kunigaikščių pilis.  Ant senųjų keturkampių vartų pastatyta koplyčia su madonos paveikslu; jis buvęs nutapytas XVI a. viduryje Žygimanto Augusto pilyje. Per keturis šimtmečius jis apaugo legendomis, prietarais ir sidabriniais „votais“ – aukomis; koplyčios viduje sienos buvo nukabinėtos sidabrinėmis kojytėmis, širdytėmis, akytėmis: daugelį amžių žmonės vylėsi sidabru papirkti gražųjį  madonos paveikslą, kuris suteikiąs širdžiai džiaugsmo, akims šviesos, kojoms ir rankoms – jėgos ir sveikatos“[3]. Liobytė yra parašiusi  apsakymus „Vilniaus miesto įkūrimas“ bei „Lakštingala ir rožė“, skirtą Vilniaus šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios atsiradimui.

Toliau skaityti ”                                                                     Vilnietė rašytoja  Aldona Liobytė”

Ką naujo paskaityti?

Ankstesnėse apžvalgose trumpai aptarėme naujas poezijos knygas, romanus ir novelių rinkinius.  Šioje apžvalgoje rasite labai įvairaus pobūdžio knygų: nuo eseistikos iki pažintinio pobūdžio leidinių; taip pat –  nesausai parašytų akademinių knygų, galinčių sudominti plačią skaitytojų auditoriją. Visos šios knygos Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką pasiekė paskutiniaisiais 2022-ųjų mėnesiais ir 2023-iųjų pradžioje. Justi leidybos pagyvėjimas – juk artėja Vilniaus knygų mugė!


Džiaugsmas dienų audime : fragmentinė humanistika / Viktorija Daujotytė. – Vilnius : Tyto alba, 2023. – 228, [2] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-466-718-3

„Fragmentuoto mąstymo tekstų turinys daugiausia susijęs su lituanistika. „Tyto alba“ yra išleidusi keturias panašaus pobūdžio knygas. Pradėjusi klostytis knygoje „Salomėja Nėris: fragmento poetika“ (2004), nors ir keisdamasi, ši stilistika vis dar tęsiasi. […] Lituanistika – ne tik atradimai, nušvitimai, bet ir pilkas dienų audimas su retomis džiaugsmo gijomis. Džiaugsmo, pajuntamo ir iš gyvenimo, ir iš kūrinių. Būsenų lieptai tarp to, ką jaučiame, juntame, ir to, ką mąstome, rašome“, – naujos knygos pradžioje rašo Viktorija Daujotytė.

Interviu su V. Daujotyte: https://www.bernardinai.lt/knyga-dziaugsmas-dienu-audime-parasiusi-prof-v-daujotyte-laimingas-kas-suvokia-kad-laimingas/

Ištrauka (spustelėkite „Paskaityk knygą“): https://www.tytoalba.lt/dziaugsmas-dienu-audime


Leonidas Donskis: Man skauda : vėlyvoji publicistika / sudarė Birutė Garbaravičienė. – Vilnius : Tyto alba, 2022. – 374, [1] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-466-708-4 (įr.)

2022 m. filosofui, viešajam intelektualui, itin produktyviam autoriui Leonidui Donskiui būtų sukakę šešiasdešimt. Nacionalinės bibliotekos fonduose saugoma daugybė įvariakalbių knygų, prie kurių L. Donskis vienaip ar kitaip prisidėjo. 2013 m. pabaigoje gavome didžiulę dovaną: filosofas tuometiniam Lituanikos skyriui padovanojo visas savo knygas, kurių tuo metu trūko.

Šviesaus atminimo filosofo bičiulė Birutė Garbaravičienė sumanė paskutiniuosius L. Donskio tekstus sudėti į rinktinę „Man skauda“. „Leonido Donskio mirtis sukrėtė – staiga, per anksti, nebus, kas jį pakeičia… Dar ir šiandien, po šešerių metų, daug kas sako, kad viešajame diskurse labai trūksta Donskio, jo gebėjimo kalbėti ir susikalbėti be pykčio ir šališkumo, jo ypatingos asmenybės šviesos ir jautrumo. Būtent jautrumo, nes jam skaudėjo tai, kas vyksta su mumis ir aplink mus“, – teigia knygos sudarytoja.

Ištrauka (spustelėkite „Paskaityk knygą“): https://www.tytoalba.lt/leonidas-donskis-man-skauda

Toliau skaityti „Ką naujo paskaityti?”