Išleista poeto Tomo Venclovos kūrybos bibliografijos rodyklė

Tomas VenclovaPirmosiomis sausio dienomis pasirodė Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriaus parengtas poeto, vertėjo, literatūrologo, Lietuvos nacionalinės premijos laureato Tomo Venclovos bibliografijos sąvadas Tomas Venclova : bibliografijos rodyklė (1956-2011). Jame surinktas ir suregistruotas nepaprastai gausus ir įvairialypis autoriaus darbų grožinės kūrybos, publicistikos, eseistikos, literatūros kritikos baruose įrodymas. Tomas Venclova šiandien yra vienas iš labiausiai pasaulyje žinomų lietuvių autorių. Jo kūrybos vertimų publikuota daugiau nei dvidešimčia užsienio kalbų. Visa ši poetinio žodžio sklaida taip pat atsispindi pirmojoje bibliografijos dalyje T. Venclovos kūryba. Ne mažiau įdomus ir informatyvus knygos skyrius – Literatūra apie T. Venclovą – pristato gausaus būrio lietuvių ir užsienio autorių mintis, vertinimus, požiūrį į jo darbus, kūrybos refleksijas. Daug vietos šioje dalyje skirta ir T. Venclovos politinės, visuomeninės veiklos apžvalgai. Knygą puošia autoriaus susitikimų su garsiais lietuvių ir kitų šalių kūrėjais akimirkas fiksuojančios nuotraukos. Leidinyje publikuojamos asmenvardžių, leidimo vietų ir abėcėlinė eilėraščių rodyklės.

Knygos sudarytojos – Jolanta Budriūnienė ir Jolanta Garlaitė, dailininkė – Elona Marija Ložytė, specialieji redaktoriai Nijolė Bliūdžiuvienė (Vilniaus universitetas) ir Piotr Kłoczowski (Dokumentacijos ir lenkų literatūros studijų institutas. A.Mickevičiaus literatūros muziejaus filialas, Varšuva).

Knygos leidybą parėmė įmonių grupė Penki kontinentai ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Dėl leidinio įsigijimo kreiptis į bibliotekos Leidybos skyrių (Sirvydo g. 4, 01101 Vilnius, tel. (8 5) 263 9111, faks. (8 5) 263 9111, el. p. leidiniu.platinimas@lnb.lt).

„S. Vėlavičienė – šių laikų knygnešė ir PLB metraštininkė“

Naujausiame Pasaulio Lietuvio numeryje, skirtame naujos PLB valdybos pristatymui, publikuotas ir straipsnis apie mums jau gerai pažįstamą, buvusią Lituanikos skyriaus vedėją Silviją Vėlavičienę. Apie buvusią kolegę prisiminimais pasidalinti buvo paprašyta ir dabartinė Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė. Jos interviu ne tik atskleidžia Silvijos nuveiktų darbų reikšmingumą, bet ir objektyviai pristato dabartinę skyriaus veiklą.

Nauji leidiniaiNew books

Lituanikos skaityklos fondus papildė nauja istoriko Christopho Dieckmanno dviejų tomų studija „Deutsche Besatzungspolitik in Litauen 1941-1944“ (Vokiečių okupacinė politika Lietuvoje 1941-1944). Tai didelės apimties (1692 p.) darbas, parengtas remiantis gausiais Lietuvos, Vokietijos, Rusijos archyviniais dokumentais bei kitais istorinias šaltiniais, nušviečiantis vokiečių nusikaltimus, vykdytus okupuotoje Lietuvoje II-ojo pasaulinio karo metais. Šis laikotarpis mūsų šaliai kainavo apie 420.000 žmonių gyvybių. Studijoje trumpai pristatoma ir nepriklausomos Lietuvos kūrimosi istorija bei sovietinė okupacija 1940-1941 m. Plačiausiai ir išsamiausiai analizuojamas vokiečių okupacijos laikotarpis – Lietuvos ūkinė, politinė, teisinė, kultūrinė situacija okupacijos sąlygomis. Daugiausia dėmesio studijoje skirta Lietuvos žydų likimui. Pateikiama gausi informacija ne tik apie masines žudynes Kaune ir Vilniuje, bet ir apie daugybę getų, darbo stovyklų, veikusių 1941-1944 m. Lietuvos provincijoje.

Šia studija autorius tęsia savo tyrimus holokausto tema. Ch. Dieckmannas yra knygų „ Lietuvos žydų persekiojimas ir masinės žudynės 1941 m. vasarą ir rudenį“ su S. Sužiedeliu ir „Karo belaisvių ir civilių gyventojų žudynės Lietuvoje, 1941-1944“ su V. Toleikiu ir R. Zizu bendraautorius bei eilės straipsnių autorius.

 

Lituanica Department collection appended with a new german historian Christoph Dieckmann two volume studie „Deutsche Besatzungspolitik in Litauen 1941-1944“ (German ocupation politics in Lithuania 1941-1944). This great amount (1692 pages) book is produced from generous Lithuanian, German and Russian archive documents and other historical sources and tells about german crimes prosecuted in occupied Lithuania during the second World War.

 

J. Zdanys. „The Kingfisher‘s Reign“ ir kt.

Lituanikos skyrius džiaugiasi prieš keletą metų užsimezgusia bičiulyste su JAV gyvenančiu poetu, vertėju Jonu Zdaniu. Šįkart savo skaitytojams pristatome naujausias jo dovanotas knygas – originaliosios poezijos rinkinį „The Kingfisher‘s Reign“ ir atskiru leidiniu išėjusius lietuvių kūrėjos Agnės Žagrakalytės eilėraščių vertimus „Artistic Cloning“ (į anglų k. vertė J. Zdanys).

Išsamiau apie J.Zdanio kūrybą 2010 m. skyriaus parengtoje virtualioje parodoje Poetui ir vertėjui Jonui Zdaniui – 60.

Kviečiame į knygos pristatymą! (papildyta nuotraukomis)

Velavicienes-knyga13-osios tarptautinės Vilniaus knygų mugės metu, Vasario 23 d., ketvirtadienį, 14 val. Konferencijų salėje 5.5 vyks knygos Silvija Vėlavičienė „Draustosios spaudos pėdsakais“ (sudarytoja Jolanta Budriūnienė) pristatymas.

Renginyje dalyvauja Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto prof. dr. Remigijus Misiūnas, LR Užsienio reikalų ministerijos Politikos planavimo departamento patarėjas Rimantas Morkvėnas, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas, leidinio sudarytoja, Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė.

Daugiau informacijos apie knygą rasite čia >>>

Kviečiame pasižvalgyti po renginio akimirkas.

Sukaktuvinio leidinio ,,Leave Your Tears in Moscow” pristatymas

Klyvlendo (Cleveland) Lietuvių namuose sausio 28 dieną buvo pristatytas Barboros Armonienės 50 metų sukaktuvinis leidinys „Leave Your Tears in Moscow“. Šios jautrios knygos istorija prasidėjo nuo straipsnių „Life“ žurnale ir pirmo leidinio išspausdinimo 1961 metais, vėliau ji buvo išversta į lietuvių, ispanų, portugalų, vokiečių ir rusų kalbas. Lituanikos skyriaus fonde yra saugomos originali (anglų), lietuvių ir vokiečių kalbų versijos.

Daugiau apie knygos pristatymą skaitykite čia >>>