Liepos 13d. minime 100-ąsias litvakų rašytojo Abraomo Suckeverio gimimo metines

A.SuckeverisAbraomas Suckeveris vadinamas vienu iš iškyliausių Holokausto poetų. Jis gimė Smurgainyse (dab. Baltarusijoje) 1913 m. liepos 13 d. Rašytojas buvo trečiasis vaikas rabinų chasidų šeimoje. 1915 m. jo tėvai kartu su kitais Lietuvos žydais buvo ištremti į Sibirą (Omską). Po tėvo mirties 1920 m. motina su vaikais grįžo į Lietuvą. Būsimasis poetas gyveno ir mokėsi Vilniuje, universitete studijavo literatūrą. Susibūrus dailininkų ir literatų grupei „Jung Vilne” ( „Jaunasis Vilnius”), L. Volfo pakviestas, į ją įsitraukė ir A. Suckeveris.

Pirmasis A.Suckeverio eilėraštis pasirodė 1932 m. skautų grupės žurnale. Nuo 1934 m. jo kūryba periodiškai buvo spausdinama Varšuvos ir Vilniaus žurnaluose. 1937 m. Jidiš PEB klubas Varšuvoje išleido pirmąjį A. Suckeverio eilėraščių rinkinį „Lider” („Dainos”).

1941 m. po žudynių likę gyvi Vilniaus žydai buvo suvaryti į Dydijį ir Mažajį getus. Ten pateko ir A. Suckeveris su žmona Freidke (vedė 1939 m.). Tačiau vėliau jam pavyko pabėgti, kartu su žmona prisijungė prie žydų partizanų. Suckeveris net būdamas gete išliko nepalaužiamos dvasios ir neapleido kūrybos, kuri tuo metu buvo vienintelis būdas pasipriešinti mirčiai. Vilniaus gete A. Suckeveris parašė apie 80 eilėraščių, sugebėjo išsaugoti rankraščius ir jie buvo išspausdinti. 1945 m. išėjo jo knyga „Tvirtovė“ („Di festung“), o 1946 m. – „Geto dainos“ („Lider fun geto“). Paryžiuje išleista prisiminimų knyga „Iš Vilniaus geto“ („ Fun Vilner geto“). 1946 m. A. Suckeveris buvo vienas pagrindinių liudininkų Niurnbergo procese. Drauge su rašytoju Š. Kačerginskiu rinko išlikusią vertingą JIVO (Jidiš mokslo instituto) medžiagą. Ši medžiaga šiuo metu saugoma Suckeverio-Kačerginskio kolekcijoje Niujorke. Dirbdamas šį darbą A. Suckeveris išgelbėjo daug Vilniaus ir visos Lietuvos žydų paveldo paminklų.

1944 m. A. Suckeveris su žmona persikėlė į Maskvą, aktyviai dalyvavo antinacistinėje propagandoje. Po karo gavo teisę išvykti iš Tarybų Sąjungos. 1948-aisiais Suckeveriai  persikelia į Izraelį. Apsigyvenęs Tel Avive, A. Suckeveris stengėsi nuolat puoselėti jidiš kalbą, tęsė poezijos jidiš kalba rašymo tradicijas. Įsteigė ir redagavo literatūrinį žurnalą „Di Goldene Keit” („Auksinė grandinė”). A. Suckeveris mirė 2010 sausio 20 d.

1985 m. A. Suckeverio kūryba buvo įvertinta aukščiausiu Izraelio nacionaliniu apdovanojimu. 2008 m. Lietuvos nepriklausomybės dienos proga Prezidentas Valdas Adamkus apdovanojo rašytoją Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Irmina Abramovienė