Ką naujo paskaityti? Poezijos knygos

Parengė Deimantė Žukauskienė


Tamsa yra aštuonkojis : eilėraščiai / Dominykas Norkūnas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2021]. – 68, [2] p. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-609-480-289-8

Dominykas Norkūnas lietuvių literatūros lauke žinomas kaip talentingas ir vienas produktyviausių jaunųjų vertėjų, verčiantis iš anglų, vokiečių, olandų, latvių, jidiš ir rusų kalbų. Pernai žiemą pasirodė jo debiutinė poezijos knyga „Tamsa yra aštuonkojis“, kuri iš šiuolaikinio lietuvių poezijos konteksto išsiskiria ekspresionistinėmis nuotaikomis, gausiais kultūriniais vaizdiniais, simboliais. Eilėraščiuose itin ryški įtampa tarp šių dienų kultūros ir praeities, tekstai kalba apie būtį ir užmarštį, apie tapatumo paieškas šiuolaikiniame pasaulyje.

Daugiau apie rašytoją ir jo kūrybą galima paskaityti interviu bei recenzijose:

Tomas Vyšniauskas. Raidė tamsos čiuptuvuose > https://www.slinktys.lt/naujienos/raide-tamsos-ciuptuvuose.htmla 

Marius Burokas. Šviesos drugiai ir tamsos aštuonkojai: gal ir lietuviams vertėtų grįžti prie nerėksmingos poezijos? > https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1592666/marius-burokas-sviesos-drugiai-ir-tamsos-astuonkojai-gal-ir-lietuviams-vertetu-grizti-prie-nereksmingos-poezijos

Debiutinę knygą pristatęs Dominykas Norkūnas: „Kūryboje vengiu autobiografiškumo“ >
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/debiutine-knyga-pristates-dominykas-norkunas-kuryboje-vengiu-autobiografiskumo-286-1635816


Agar : [eilėraščiai] / Mindaugas Milašius-Montė. – [Vilnius] : M. Milašius-Montė, 2021. – 133, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-475-827-0

Mindaugo Milašiaus-Montės poezijos knygoje gausu avangardinio džiazo, absurdo, ironijos ir tautosakos elementų. Tai gaivališka, muzikos prisodrinta, tačiau švarios, išgrynintos kalbos poezija, kurioje galima pastebėti šamanizmo, burtažodžių intonacijas.

mėnuo kovarnis

musmirės minarete

krankia azaną

(p. 99)

Knygos recenzija:

Tomas Vyšniauskas. Praaugantis gomurį žodis > https://www.menobangos.lt/praaugantis-gomuri-zodis-tomas-vysniauskas/


Dulkė saulės spinduly : eilėraščiai / Stasė Lygutaitė-Bucevičienė. – Vilnius : Homo liber, [2022]. – 143, [1] p. : iliustr. – ISBN 978-609-446-262-7 (įr.)

Poetė Stasė Lygutaitė-Bucevičienė –Salomėjos Nėries ir Jono Aisčio literatūrinių premijų laureatė, penkiolikos knygų autorė. Naujoje eilėraščių knygoje autorė lieka ištikima sau –  juvelyriškai tiksliai laikomasi ritmo ir rimo taisyklių, juntama šviesiai liūdna eilėraščių melodija, poetė suteikia abstrakčioms sąvokoms individualų turinį, kuris išryškintas paradoksais bei aforizmais.

Ko gero,

Vabalas tas

Iš viduramžių

Yra atropojęs

Į šį ūkanotą

Lapkričio rytą,

O dabar

Po nuosavą mano kiemą

Žvalgos tarytum

Po savo žydintį rojų.

(p. 43)

Kranto linija : [eilėraščiai] / Egidijus Gaidauskas. – Kaunas : Kauko laiptai, 2021. – 97, [5] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-8301-08-3

Egidijaus Gaidausko eilėraščių rinkinyje „Kranto linija“ išradingai sujungiami įvairūs kultūriniai ir mitologiniai intertekstai, nevengiama kalbos žaidimų, žaismingų žodžių sąskambių. Gaidausko poetiniame pasaulėvaizdyje ryški gamtos ir šiuolaikinių technologijų simbiozė, į įvairius pasaulio reiškinius žiūrima atvėrus plačias suvokimo galimybes.

PERNĖRUS Į KITĄ KRANTĄ

iš to veidrodžio tikriausiai

jau ežeras

iš tų šukų tikriausiai

jau miškas

iš tų plunksnų tikriausiai

jau vėjas

iš to žvilgsnio tikriausiai

jau stiklas

(p. 23)

Knygos recenzija:

Tomas Vyšniauskas. Įsisprausti tarp linijų > https://www.menobangos.lt/tomas-vysniauskas-isisprausti-tarp-liniju/


Nepažįstamasis : eilėraščiai / Tomas Norkaitis. – Kaunas : Kauko laiptai, 2021. – 72, [5] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-8301-07-6


Pirmajame eilėraščių rinkinyje Tomas Norkaitis telkiasi į (ne)būties, meilės ir savęs, savo asmenybės, vertės suvokimo klausimus. Eilėraščiuose juntama autentiškumo paieška, pastanga užčiuopti save, o, kaip rašoma knygos anotacijoje, „savęs paieškos neatsiejamos nuo kantrybės ir drąsos. Juk pažvelgus į veidrodį ir jame staiga išvydus nepažįstamąjį, gali prireikti nemažai laiko su juo susipažinti.“ 


Sūrumas rėžio : [eilėraščiai] / Darius Rekis. – Kaunas : Kauko laiptai, 2021. – 82, [4] p.. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-8301-10-6 

Dariaus Rekio eilėraščių rinkinyje „Sūrumas rėžio“ savitai kontrastuoja miesto ir gamtos erdvės, o tam tikri praeities momentai, šiuolaikinės technologijos neatskiriamos nuo įvairių lyrinį subjektą apėmusių pojūčių ir išgyvenimų: vaikystės atsiminimų, intymumo, nevilties, susitaikymo. Tai, greičiausiai, yra užkoduota ir knygos pavadinime rėžis – (į)rėžtas ženklas. Autorius teigia, jog žmogus yra nuolat veikiamas įvairiai susiklostančių aplinkybių, tačiau visi turi galimybę nusigręžti nuo rutinos, o „vienas geriausių būdų išsivaduoti iš kasdienybės banalybės – grožėjimasis gamtos reiškiniais, neleidžiančiais pasiklysti butaforijoje.“

po akmenimis

upėje neršia žuvys

žvejai namuose

(p. 17)

Knygos pristatymas:

https://www.joniskis.rvb.lt/news/3211/77/Pristatyta-poezijos-knyga/d,detail2/


Chronos ir Kairos : [eilėraščiai ir apmąstymai] / Valdas Aušra ; [dailininkė Nora Aušrienė]. – Vilnius : [Asociacija] „Slinktys“, 2022. – 133, [2] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-8286-16-8 (įr.)

Naujoje Valdo Aušros poezijos knygoje „Chronos ir Kairos” bėgantis laikas ir žmogus – tolimas bei artimas –  yra centrinės eilėraščių figūros. Nors  Aušros poezija nėra sakralinė, tačiau joje galima rasti egzistencinių klausimų, ryšio su Dievu kontempliacijų, kurios gali padėti surasti kai kuriuos atsakymus į būties klausimus ir jo kūrybos skaitytojams.

Trumpa biografija: V. Aušra gimė ir augo Klaipėdoje. Mokėsi ir dirbo Vilniuje, vėliau studijavo teologiją Čikagoje. Grįžęs į Lietuvą, kunigavo liuteronų bažnyčioje Vilniuje, dėstė Klaipėdos universitete. Sugrįžęs į Čikagą, tęsė teologijos studijas, tapo seniausios lietuvių liuteronų parapijos klebonu, įsteigė lietuvišką vaikų darželį „Spindulėlis“, psichologinės ir dvasinės pagalbos draugiją. Rašo pamokslus ir eilėraščius. Šiuo metu su šeima gyvena Čikagoje, aktyviai veikia išeivijos kultūrinio ir socialinio gyvenimo srityse, vadovauja JAV lietuvių rašytojų draugijai. Yra išleidęs 5 knygas lietuvių ir anglų kalbomis.

Gyventi Lietuva


būdamas Čikagoje
gyvenu Lietuva

kiekvieną dieną
esu pusiaukelėje
tarp čia ir ten

į mano Atlantidą
veda kelias
paskendęs ilgesy


(p. 64)


Graffitti : kalambūrai / Tomas Taškauskas. – Vilnius : [T. Taškauskas], 2022. – 1 pdf failas (97 p.) : iliustr. – ISBN 978-609-475-879-9

Dopamino bomba. Taip trumpai galima apibūdinti ketvirtąją vertėjo, poeto Tomo Taškausko knygą – kalambūrų rinkinį „Graffitti“, kurioje sudėta per 400 vieneilių. Tai žaismingi kalambūrai ir žaidimai žodžiais, atskleidžiantys iki šiol negirdėtas ir nečiupinėtas lietuvių kalbos, žargono, rimtosios ir pop kultūros jungtis. Elektroninį knygos variantą galima skaityti nemokamai: https://www.taskauskas.lt/knygos/graffitti/

#NAUJAŽODŽIAI

Pro-metėjas – profesionalus dalykų metėjas (vis pradeda ir vis nebaigia).

Bijūnas – asmuo, kuris visko bijo.

Margi sakalai – tuščios šnekos.

Pusdalyviai – žmonės, kurie fiziškai yra vienoje vietoje, o mintimis – visai kitur.

(p. 58-59)

Baranauskas, Antanas. Anykščių šilelis = Anykszczũ sziłẽlys / sudarytojas Gytis Vaškelis; skaito Algirdas Latėnas, Skirmantas Valentas. – Vilnius: LLTI, 2022. – 71 p. + 2 garso diskai (CD)

Bibliotekos fondai pasipildė ir naujomis Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (toliau – LLTI) leidžiamomis serijos „Gyvoji poezija“ knygomis. Eiliuoto žodžio mėgėjai jau 18 metų gali mėgautis žymiausių Lietuvos poetų rinktinėmis. LLTI leidyklos leidžiamos serijos „Gyvoji poezija“ tikslas ne tik suteikti skaitytojams galimybę perskaityti eilėraščius, bet ir juos išgirsti, nes juk kartais garsiai skaitomos eilės suskamba naujai. Leidyklos sudarytose knygose yra ir įvadinis straipsnis, kuriame pristatoma autoriaus kūryba bei jos kontekstas. Serija turi aiškią kryptį į poeziją. Leidinių sudarytojai stengiasi į rinktines sudėti pačias ryškiausias lietuvių eiles. Rinktinės pasirodymas neretai derinamas prie autoriaus jubiliejaus.

LLTI leidyklos direktorius Gytis Vaškelis interviu leidiniui „Mūsų žodis“ yra smagiai pasakojęs apie lietuvių autorių kūrybos įgarsinimą:

Sudėtingą poeziją puikiai įskaito kalbininkas Skirmantas Valentas. Būtent jis įgarsino Antano Baranausko dviejų dalių poemą „Anykščių šilelis“. Tarmiškai! A. Baranauskas yra palikęs du poemos variantus: bendrine kalba ir jau nebeišlikusia tarme. Skaitymas ja yra itin asmeniškas. Įrašėme daugybę „Anykščių šilelio“ variantų, o juos išklausęs, paskambinau Skirmantui ir pasakiau, kad pirma ir antra dalis skamba skirtingai. Jis ir sako: „Na, taip. Antrąją dalį moku atmintinai, o pirmąją – skaičiau“. Po kelių dienų sulaukiau Skirmanto skambučio su prašymu iš naujo įrašyti pirmąją „Anykščių šilelio“ dalį, nes jau ir ją išmokęs atmintinai.

Garsu žydinti poezija : [pokalbis su Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriumi Gyčiu Vaškeliu] / [kalbino ] Henrikas Stukas.
Mūsų žodis. 2019, Nr. 5, p. 19-21

Šis  knygų rinkinys gali būti įdomus bei naudingas tiek suaugusiesiems, tiek jaunimui. Leidiniai su garso įrašais  ypač naudingi moksleiviams, nes dauguma autorių įtraukti į mokyklinę ugdymo programą.

Anykščių šilelis / Antanas Baranauskas ; [sudarytojas Gytis Vaškelis] ; [skaito Skirmantas Valentas, Algirdas Latėnas] ; [recenzentai Akvilė Rėklaitytė, Gediminas Mikelaitis]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022. – 71, [5] p. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija, ISSN 2335-7053). – ISBN 978-609-425-315-7

Aš pažinau karalių tavyje / Vytautas Mačernis ; sudarytojas Manfredas Žvirgždas ; [skaito Andrius Bialobžeskis] ; [recenzentai Akvilė Rėklaitytė, Gediminas Mikelaitis]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022. – 275, [9] p. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija, ISSN 2335-7053). – ISBN 978-609-425-319-5

Pirmeiviai : trys Kauno Lietuvos pjesės / Gytis Padegimas ; sudarė Aušra Martišiūtė-Linartienė ; [recenzentės Šarūnė Trinkūnaitė, Ginta Čingaitė]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022. – 313, [1] p. : iliustr. – ISBN 978-609-425-316-4

Poezija :dainos aidas nuo Veliuonos iki Vaitkuškio / Michalina Zaleskytė-Kosakovskienė ; išvertė ir parengė Regina Koženiauskienė ; [recenzentai Ona Dilytė-Čiurinskienė, Asta Vaškelienė]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022. – 423, [1] p. : iliustr., faks., portr. – ISBN 978-609-425-304-1

Ta šalis / Jonas Strielkūnas ; sudarytoja Elena Baliutytė ; [skaito Alvydas Šlepikas] ; [recenzentai Akvilė Rėklaitytė, Gediminas Mikelaitis] . – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022. – 273, [11] p. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija, ISSN 2335-7053). – ISBN 978-609-425-322-5

Žemės prarastis / Algimantas Mackus ; sudarytojas Ramūnas Čičelis ; [skaito Alvydas Šlepikas] ; [recenzentai Elena Baliutytė, Gediminas Mikelaitis]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022. – 203, [12] p. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija, ISSN 2335-7053). – ISBN 978-609-425-326-3


LIETUVIŲ POEZIJOS KNYGOS, GAUTOS NACIONALINĖJE BIBLIOTEKOJE PIRMAISIAIS 2022-ŲJŲ MĖNESIAIS

Artėjimas : [poezija] / Algis Jakštas ; [leidinys iliustruotas autoriaus fotonuotraukomis]. – Vilnius : „Diemedžio“ leidykla, 2021. – 319, [1] p. : iliustr. – ISBN 978-9986-23-233-9 (įr.)

Gerumo paukštė : [eilėraščiai] / Albina Jasukaitytė-Valaitienė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2021. – 87, [1] p. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-609-474-273-6 (įr.)

Jums baltą žodį dovanoju : [poezija] / Jonas Laurinavičius. – Kaunas : Naujasis lankas, 2021. – 39, [1] p. : iliustr., faks. – Tiražas 75 egz. – ISBN 978-609-474-286-6

Literatūrinės slinktys : jaunųjų rašytojų ir dailininkų kūryba. – [Vilnius] : Asociacija „Slinktys“, 2021. – ISSN 2424-5348

2021 / Alina Borzenkaitė, Augustė Jasiulytė, Ieva Marija Sokolovaitė … [et al.]. – 2021. – 1 dėklas (6 kn.) : iliustr. – Tiražas 300 egz.

Minčių tiltas : [eilėraščiai] / Aksina Lastauskaitė-Briankienė. – Kaunas : Vitae Litera, 2021. – 113, [5] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-454-541-2

Poezijos pavasaris : [almanachas]. – Vilnius : Rašytojų sąjungos fondas, 2020–2021. – ISSN 0235-442X

2020 / sudarė Benediktas Januševičius ir Dainius Gintalas. – 2020. – 317 p. + 1 garso diskas (CD)

2021 / sudarė Rimvydas Stankevičius. – 2021. – 371, [1] p. + 1 garso diskas (CD)

Rudens skonis… : [eilėraščiai] / Ona Sigulda Valužienė ; [sudarė ir redagavo Adelė Daukantaitė]. – [Kaunas] : [Vitae Litera], [2021]. – 123, [1] p. : iliustr., faks. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-454-546-7

Spalvinti spalį : [eilėraščiai] / Petras Džervus. – Kaunas : Naujasis lankas, 2021. – 107, [1] p. : iliustr. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-609-474-280-4

Stalkerių zona : [eilėraščiai] / Lina Jasiukevičienė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2021. – 111, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-474-282-8

Auga medžiai : eilėraščiai / Danguolė Jasaitytė-Pranaitienė. – Kaunas : RIDSALES kūrybinė spaustuvė [i.e. Termorenovacija], 2021. – 120, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-489-162-5

Auksinės saulės sparnai… : poezija / Auksė Bakanienė ; [iliustracijų autorės Danutė Skaisgirienė, Auksė Bakanienė]. – Kaunas : RIDSALES kūrybinė spaustuvė [i.e. Termorenovacija], 2021. – 137, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-489-159-5

Ilgesio taku : [eilėraščiai] / Gražina Žalytė-Gricienė. – Kaunas : RIDSALES kūrybinė spaustuvė [i.e. Termorenovacija], 2021. – 101, [1] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-489-158-8

Ir tai praeis : [eilėraščiai] / Inga Jankauskaitė ; [nuotraukos – Viktorija Vaišvilaitė]. – Klaipėda : [S. Jokužio leidykla-spaustuvė], 2021. – 113, [3] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-31-576-6

Jausmų ir minčių žaismas : eilėraščiai / Roma Suslovienė. – Kaunas : RIDSALES kūrybinė spaustuvė [i.e. Termorenovacija], 2021. – 123, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-489-163-2

Paslaptis meilės veidu : eilėraščiai / Vincas Petraitis. – Kaunas : RIDSALES kūrybinė spaustuvė [i.e. Termorenovacija], 2021. – 210, [1] p. : iliustr. – Tiražas 450 egz. – ISBN 978-609-489-156-4

Praskrist aguonų suknele : eilėraščiai / Gražina Degutytė-Pitrėnienė. – Kaunas : RIDSALES kūrybinė spaustuvė [i.e. Termorenovacija], 2021. – 176, [1] p. : iliustr. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-609-489-171-7

Rytas : [eilėraščiai] / Daugvardas Noreikis. – Arklėnai [Vilniaus r.] : [D. Noreikis], 2022. – 12 p. – ISBN 978-609-475-883-6

Saulės gėlės sėklos : lakonikos / Gintautas Černeckis ; [apipavidalino Aistė Talijūnienė]. – Plungė [i.e. Klaipėda] : [S. Jokužio leidykla-spaustuvė], 2021. – 113, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9986-31-579-7 (įr.)

Spalvotos svajonės : eilėraščiai / Gediminas Juknevičius. – Kaunas : RIDSALES kūrybinė spaustuvė [i.e. Termorenovacija], 2021. – 161, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-489-165-6

Susisiekiantys indai : eilėraščiai / Danutė Batisienė. – Kaunas : RIDSALES kūrybinė spaustuvė [i.e. Termorenovacija], 2021. – 196, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-489-166-3

Širdies elementorius : eilėraščiai / Richardas Leleiva. – Kaunas : RIDSALES kūrybinė spaustuvė [i.e. Termorenovacija], 2021. – 117, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-489-150-2

Širdies labirintais : eilėraščiai / Sigutė Mackelytė-Lisauskienė. – Kaunas : RIDSALES kūrybinė spaustuvė [i.e. Termorenovacija], 2021. – 138, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-489-164-9

Tebeieškantis : [eilėraščiai] / Rimgaudas Pranckevičius. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2021. – 93, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9986-31-580-3

Tylos gelmėj : eilėraščiai / Regina Tamošiūnaitė. – Panevėžys : Reklamos forma, 2021. – 129, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-8104-81-3

Už savęs nepasislėpsi : eilėraščiai / Vita Paškauskaitė. – Kaunas : RIDSALES kūrybinė spaustuvė [i.e. Termorenovacija], 2021. – 163, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-489-157-1

Visada kartu : [eilėraščiai] / Danguolė Andrulienė. – [Naudvaris, Kelmės r.] : [D. Andrulienė], 2021. – 203, [1] p. – Tiražas 50 egz. – ISBN 978-609-475-802-7

…keli lašai ant pirštų : [eilėraščiai] / [Arūnas Vismantas] ; [dailininkė Ina Lukauskaitė]. – Klaipėda : [S. Jokužio leidykla-spaustuvė], 2021. – [33] p. : iliustr. – ISBN 978-9986-31-575-9 (klaidingas) (įr.)

Ajerai : eilėraščiai / Petras Tinginys ; [sudarė, tekstus perrašė ir redagavo Laisvutė Pavalkienė ir Birutė Tinginienė]. – Kaišiadorys : Printėja, 2021. – 61, [1] p. : iliustr., faks. – Tiražas 140 egz. – ISBN 978-609-445-604-6

Ne tik mamų eilės : knyga, kurioje kiekvienas atras dalelę savęs / Simonas Urbonas ; [iliustracijų autorė Agnė Gintalaitė]. – Vilnius : S. Urbonas, 2021. – 152 p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-475-829-4

Nesutramdomos sielos vingiai : [eilėraščiai] / Pranciška Donata Jakelaitienė. – Kaunas : Vitae Litera, 2021. – 115, [1] p. : iliustr. – ISBN 978-609-454-611-2

Prabudimas : [poezija] / Algimantas Kedis ; [sudarytoja Janina Butnorienė]. – Kaišiadorys : Printėja, 2021. – 69, [1] p. : faks. – Tiražas 30 egz. – ISBN 978-609-445-601-5

Tik aštuonios eilutės : trioletai / Aldona Mankutė-Kursevičienė. – Kaišiadorys : Printėja, 2022. – 470, [2] p. – Tiražas 50 egz. – ISBN 978-609-445-603-9 (įr.)

Diena palaidais plaukais : [eilėraščiai] / Albina Grenoveckaitė-Daugilavičienė. – Ukmergė : Valdo leidykla, 2021. – 191, [2] p. : iliustr., portr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-8174-66-3

Laikas rašo savo raides :rinktinė (poezija, miniatiūros) / Zuzana Budaitė-Stunžėnienė ; [piešiniai autorės]. – Ukmergė : Valdo leidykla, 2021. – 189, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-8174-67-0

Žinojimo lašai : haiku / [sudarytoja Kristina Jankūnienė]. – [Panevėžys] : [D. Rudžio individuali įmonė], 2021. – 65, [1] p. – ISBN 978-609-8202-35-9

Apkabint tave žodžiu : poezija / Andra Kerševičiūtė ; [dailininkė Raminta Šulskutė]. – Kaunas : A. Kerševičiūtė, 2022. – 15, [1] p. : iliustr. – Tiražas 30 egz. – ISBN 978-609-475-887-4

Baltija : literatūrinis-kultūrinis almanachas / sudarytojas Adomas Zubė. – Klaipėda : Druka, 2021. – ISSN 0235- 8409 2021, Tapatybės. – 2021. – 151, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 400 egz.

Dingusio Rūdos kaimo elegijos : [istorinė poema] / Antanas Žilinskas. – Marijampolė : Mūsų savaitė, 2021. – 23, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-8249-07-1

Į rudenį… : [poezija] / Danutė Morkūnienė (Vinja). – Vilnius : Kriventa, 2022. – 208 p. – ISBN 978-609-462-182-6 

Kas ten žino… : skiriama Romui Žvaigždinui : [Romo Žvaigždino trieiliai] / [sudarytojas Ernestas Žvaigždinas] ; [Ernesto Žvaigždino tapybos darbų fragmentai]. – Klaipėda : [Druka], 2021. – [116] p. : iliustr., portr. – ISBN 978-609- 404-313-0 (odinis virš.)

Link melsvų debesų : eilėraščiai : Kupiškis, 2018–2021 m. / Birutė Zaborskytė-Jasinskienė. Sielos virpesiai : eilėraščiai : Vilnius, 2017–2019 m. / Edita Petrulienė (Jasinskaitė). – Utena : Utenos spaustuvė, 2021. – 208, 81, [2] p. : portr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-35-233-4 

Praeities šešėliai : poemos / Aloyzas Leiva. – Utena : Utenos spaustuvė, 2020. – 148, [1] p. : iliustr. – Tiražas 120 egz. – ISBN 978-9955-35-229-7

 Sielos virpėjimas laike… : [eilėraščiai] / Teresė Vida Strumskienė. – Anykščiai [i.e. Utena] : Utenos spaustuvė, 2021. – 131, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-35-231-0 

Svajonių skrydis : [eilėraščiai] / Jonas Brazdžionis. – Klaipėda : Druka, 2021. – 191, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-404-315-4 (įr.)

Šalia kasdienybės : eilėraščiai / Algis Mačiukas. – Panevėžys : Reklamos forma, 2022. – 127, [1] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-609-8104-84-4

Du dručkiai : [eilėraščiai ir trumpoji proza] : [1100 žodžių, pradedamų d raide] / Feliksas Paškevičius. – [Vilnius] : [F. Paškevičius], [2022]. – 19, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-475-837-9

Jausmų mozaika : eilėraščiai / Birutė Beinarienė. – Kaunas : RIDSALES kūrybinė spaustuvė [i.e. Termorenovacija], 2022. – 73, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-489-180-9

Myliu gyvenimą : eilėraščiai / Janina Varnienė ; [iliustracijų autorė Janina Varnienė]. – Kaunas : RIDSALES kūrybinė spaustuvė [i.e. Termorenovacija], 2022. – 133, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-489-175-5

Neužmirštuolių pieva : eilėraščiai / Audronė Valeckienė. – Kaunas : RIDSALES kūrybinė spaustuvė [i.e. Termorenovacija], 2022. – 92, [1] p. – Tiražas 50 egz. – ISBN 978-609-489-174-8

…pėdos pakrantėj savoj… : eilėraščiai / Gražvydas Gavėnas. – Kaunas : RIDSALES kūrybinė spaustuvė [i.e. Termorenovacija], 2022. – 89, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-489-181-6

Tau : eilėraščiai / Juozas Lileikis. – Kaunas : RIDSALES kūrybinė spaustuvė [i.e. Termorenovacija], 2022. – 2 d.

 D. 1. – 2022. – 251, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-489-177-9 

D. 2. – 2022. – 259, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-489-178-6

Tu žinai, kuo kvepia meilė dieviška : [eilėraščiai] / Veronika Grainienė. – Kaunas : RIDSALES kūrybinė spaustuvė [i.e. Termorenovacija], 2022. – 209, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-489-179-3

Žodžiai ledo lašuose : eilėraščiai / Emilija Valentinavičienė ; [iliustracijos autorės]. – Kaunas : RIDSALES kūrybinė spaustuvė [i.e. Termorenovacija], 2022. – 178, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-489-183-0

Girkalnio poringės : eilėraščiai, dedikacijos, komentarai / Česlovas Kalenda. – Kaunas : Naujasis lankas, 2022. – 119, [1] p. : iliustr. – ISBN 978-609-474-296-5

Gyvenimo valtis : [apsakymai, eilėraščiai] / Gema Povilaikaitė-Pangonienė. – Kaunas : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2021. – 131, [5] p. : portr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-8259-14-8

Kai pienės išeina pasivaikščiot : eilėraščiai / Gražina Stalionytė-Kirsnienė. – Kaunas : RIDSALES kūrybinė spaustuvė [i.e. Termorenovacija], 2022. – 134, [2] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-489-176-2

Kelionė į Šviesą : eilėraščiai / Teresė Labuckaitė-Majienė ; [Teresės Labuckaitės-Majienės iliustracijos]. – Vilnius : [Asociacija] „Slinktys“, 2022. – 79, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-8286-17-5

Širdies kalba : eilėraščiai / Daiva Palionytė-Batavičienė. – Kaunas : RIDSALES kūrybinė spaustuvė [i.e. Termorenovacija], 2021. – 201, [1] p. – Tiražas 50 egz. – ISBN 978-609-489-172-4

Šlovingasis Dovydo palikuonis : [poezija] / Rasos Lašelis ; [fotografijos, redakcija ir parengimas spaudai Virginijos Juciūnaitės]. – [Vilnius] : [Ciklonas], [2021]. – 84, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-8122-91-6

Žolė išgirdo vyturio giesmę, arba Mano baltosios mintys / Stasė Mitalaitė-Vilkienė ; [iliustracijos: Stasė Vilkienė]. – Šiauliai : Lucilijus, 2021. – 121, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-32-557-4

Raštai / Jonas Mekas ; [sudarė Julius Ziz] ; [parengė Donata Mitaitė] ; [iliustracijos: Eugenijus Varkulevičius]. – Vilnius : Odilė, 2021- . – ISBN 978-609-8222-50-0 (įr.) T. 1, Poezija. – 2021. – 567, [2] p. : iliustr., portr. – Tiražas 700 egz. – ISBN 978-609-8222-51-7

Skubantys susapnuoti saulėtekiai : poezija / Mindaugas Peleckis. – Šiauliai : Saulės titnagas, [2022]. – 211, [2] p. – ISBN 978-609-8207-18-7

Anoj pusėj realybės : [eilėraščiai] / Petras Miliūnas. – Marijampolė : Idėja plius, 2021. – 174, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-8253-16-0

Gyvenimo spalvos : eilėraščiai / Angelė Straleckienė. – Marijampolė : Idėja plius, 2020. – 37, [2] p. : iliustr., portr. – Tiražas 50 egz. – ISBN 978-609-8253-11-5

Kaltės Dievui nesuversi : [eilėraščiai] / Petras Miliūnas. – Marijampolė : Idėja plius, 2020. – 170, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-8253-12-2

Kol saulė dar nenusileido : [eilės ir proza] / Paulina Danutė Vidrinskienė ; [iliustracijų autorė Gabija Vidrinskaitė]. – Marijampolė : Idėja plius, 2021. – 83, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-8253-19-1

Likimo dovanos : eilėraščiai / Angelė Straleckienė. – Marijampolė : Idėja plius, 2020. – 37, [2] p. : iliustr. – Tiražas 50 egz. – ISBN 978-609-8253-10-8

Prisiminimai sugrįžta : eilėraščiai / Angelė Straleckienė. – Marijampolė : Idėja plius, 2021. – 36, [2] p. : iliustr., portr. – Tiražas 50 egz. – ISBN 978-609-8253-18-4

Spengiantis žvaigždžių tylėjimas : [eilėraščiai] / Aldona Maksvytienė. – Marijampolė : Idėja plius, 2021. – 140, [2] p. : iliustr. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-609-8253-14-6

Širdis negali nemylėti = (Koro ne povas malami) : eilės, posakiai / Angelė Straleckienė. – Marijampolė : Idėja plius, 2022. – 29, [3] p. : iliustr., portr. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-8253-22-1

Tarno žodis : [eilėraščiai ir proza] / Dalia Bindokienė. – Marijampolė : Idėja plius, 2021. – 135, [1] p. – Tiražas 70 egz. – ISBN 978-609-8253-20-7 (įr.)