Informacijos mokslų departamento Lituanistikos tyrimų skyriaus tyrėja Giedrė Milerytė-Japertienė dalyvavo prezidentui Kaziui Griniui skirtos moksleivių viktorinos vertinimo komisijoje

Viktorina „Kazys Grinius ir demokratinių tradicijų kūrimas Lietuvoje“. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos (aut. Džoja Barysaitė) nuotrauka
Viktorina „Kazys Grinius ir demokratinių tradicijų kūrimas Lietuvoje“. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos (aut. Džoja Barysaitė) nuotrauka

Balandžio 27 d., LR Seime įvyko Lietuvos gimnazijų II–IV klasių ir bendrojo ugdymo mokyklų 10–12 klasių moksleivių viktorina „Kazys Grinius ir demokratinių tradicijų kūrimas Lietuvoje“. Renginys buvo skirtas Prezidento, Ministro Pirmininko, Steigiamojo Seimo, I, II, III Seimų nario, gydytojo publicisto, visuomenės veikėjo Kazio Griniaus 150-osioms gimimo metinėms paminėti.

Viktorina „Kazys Grinius ir demokratinių tradicijų kūrimas Lietuvoje“. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos (aut. Džoja Barysaitė) nuotrauka
Viktorina „Kazys Grinius ir demokratinių tradicijų kūrimas Lietuvoje“. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos (aut. Džoja Barysaitė) nuotrauka

 

Viktorinos organizatoriai siekė ne tik supažindinti su Kazio Griniaus asmenybe per gyvenimo vertybių, laisvės ir demokratijos supratimą, bet ir atskleisti Lietuvos parlamentarizmo raidą ir demokratinių tradicijų kūrimą, ugdyti jaunosios kartos patriotiškumą, tautinę savimonę ir pilietines, demokratines vertybes. Renginyje dalyvavo 17 moksleivių komandų iš Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Prienų ir Molėtų. Viktorinos nugalėtojais tapo Marijampolės marijonų gimnazijos komanda „Santaka“.

Konferencijoje apie diasporos ir migracijos iššūkius − Nacionalinės bibliotekos atstovų įžvalgos

VDUŠ.m. balandžio 14 d.  Vytauto Didžiojo universitete buvo surengta VDU  Lietuvių išeivijos instituto ir Lietuvių literatūros katedros organizuota  mokslinė  konferencija „Diasporos ir migracijos iššūkiai: teorinės prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai“.

Akademinės bendruomenės bei atminties institucijų atstovai, besigilinantys į diasporos problematiką, turėjo galimybę susipažinti su teoriniais, metodologiniais migracijos reiškinio ir diasporos tyrimų aspektais, aptarti lietuvių egzilio literatūros ir  dailės lyginamųjų tyrimų situaciją, pasidalinti mintimis apie tarpdalykinių kultūros tyrimų vystymą.

Iš viso konferencijoje buvo pristatyta 16 pranešimų, kuriuos perskaitė  Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos istorijos bei Lietuvių literatūros ir tautosakos institutų mokslininkai. Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai atstovavusios Informacijos mokslų departamento Lituanistikos tyrimų skyriaus tyrėjos dr. Dalia Cidzikaitė ir dr. Giedrė Milerytė-Japertienė savo pranešimuose aptarė sakytinės istorijos metodo taikymo lietuvių diasporos tyrimuose galimybes bei pristatė 2015 m. bibliotekoje vykdytą projektą „Pokalbiai apie emigraciją“, akcentuotas jo poveikis pilietiniam jaunimo ugdymui.

Diskusijose konferencijos dalyviai pabrėžė tarpdalykinio ir tarptautinio bendradarbiavimo svarbą, siekiant mokslinėse institucijose vykdomus tyrimus aktyviau ir sėkmingiau integruoti į platesnį migracijos ir diasporos tyrimų kontekstą bei suteikti visuomenei didesnių galimybių susipažinti su aktualiais jų rezultatais.

 

Tęsiamas renginių ciklas Viešųjų bibliotekų darbuotojams

regular_lnb_11Spalio 6 dieną Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje įvyko mokymai „Skaitmeninto turinio panaudojimas viešosiose bibliotekose: pasirinkimo galimybės ir formų įvairovė“. Mokymai organizuoti Lietuvos Kultūros tarybos finansuojamo ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomo projekto „Bibliotekų specialistų mokymai“ lėšomis. Į renginį susirinko Kauno, Klaipėdos, Panevežio, Radviliškio, Šiaulių ir kitų savivaldybių viešųjų bibliotekų ir Nacionalinės bibliotekos atstovai. Paskaitas darbuotojams skaitė Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė, dr. Giedrė Milerytė ir dr. Dalia Cidzikaitė. J. Budriūnienė supažindino su Lituanikos skyriaus veikla, uždaviniais, fondų formavimu, publikuotų dokumentų skaitmeninimu ir integravimu į www.epaveldas.lt Dr. Giedrė Milerytė pranešime „Dokumentinio paveldo vartotojai. Kas jie?“ kalbėjo apie dokumentinio paveldo susisteminimą, tikslines informacijos vartotojų grupes, medžiagos paieškas internete bei mokslinių darbų publikavimo galimybes. Dr. Dalia Cidzikaitė pristatė JAV lietuvių sakytinės istorijos projektą, kurio pagrindu leidykla „Aukso žuvys“ 2014 m. išleido knygą „Manėm, kad greit grįšim“. Knygos sudarytoja akcentavo ne tik sakytinės istorijos žanro naujoves, privalumus, tačiau ir archyvinės medžiagos panaudojimo galimybę. Seminaro pabaigoje kalbėta apie bendradarbiavimo su viešosiomis bibliotekomis galimybes ir formas.