Seminaras jauniesiems diasporos tyrėjams

2014 m. gegužės 9 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (Vilnius, Gedimino pr. 51) organizuojamas tarpdalykinis seminaras „Lietuvių diasporos tyrimai: šaltinių įvairovė ir taikymas“. Seminaro tikslas: paskatinti diasporos tyrinėjimus atliekančių jaunųjų mokslininkų pasidalinimą savąja patirtimi, ieškant tyrimams būtinų šaltinių ir juos taikant; taip pat gilinti tarpusavio bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su LNB Lituanikos skyriumi. Su seminaro programa galite susipažinti čia >>>

PROGRAMA

10.00-10.10 Jolanta Budriūnienė. LNB Lituanikos skyriaus vedėja

Sveikinimo žodis seminaro dalyviams.

10.10-10.30 Sigita Žemaitytė (VDU)

Lietuvos žydų migracija ir migracinės patirtys 1945–1990 m.

10.30-10.50 Aistė Klimavičiūtė (VDU)

Lietuvių diaspora Norvegijoje

10.50-11.10 Ina Vaisiūnaitė (LYA–VDU)

Amerikos lietuvių bendruomenės audiovizualinės žiniasklaidos raida 1944–1990 m.

11.10-11.30 Gintarė Lukoševičiūtė (VDU)

Lietuvių tautinė mažuma Lenkijoje. Seinų valsčiaus sandara ir mažumų politika 1945-1989 m.

11.30-12.00 Kavos pertrauka

12.00-12.20 Akvilė Šimėnienė (LLTI-MRUNI)

B. Ciplijauskaitės fenomenas

12.20-12.40 Deimantė Bandzevičiūtė (LNB–LEU)

Brazilija lietuvių išeivių literatūroje

12.40-13.00 dr. Giedrė Milerytė (VDU-LNB)

Diasporos archyvinių šaltinių paieška Lietuvoje : duomenų bazės „Sietynas“ turinys

13.00-13.20 Jolanta Garlaitė (LNB)

Išeivijos spaudos bibliografinės priemonės: apžvalga ir naudojimosi galimybės

13.20-13.40 Seminaro apibendrinimas

15.00 Knygos „Manėm, kad greit grįšim (Aukso žuvys, 2014) pristatymas. Dalyvaus : VDU Socialinės antropologijos centro vadovas dr. Vytis Čiubrinskas, Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorė, ambasadorė Gintė Bernadeta Damušis, leidyklos „Aukso žuvys“ direktorė Sigita Pūkienė ir viena iš knygos sudarytojų dr. Dalia Cidzikaitė. Pokalbį ves Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė.

Renginiai vyks Nacionalinės bibliotekos 7a. posėdžių salėje

Viena mintis apie „Seminaras jauniesiems diasporos tyrėjams“

  1. Laba diena,

    programėlėje yra klaidingai užrašyta pranešėjos Inos pavardė. Turėtų būti Vaisiūnaitė.

    Geros dienos!

Komentarai uždrausti.