Lietuviai Pietų Amerikoje: trumpa istorinė ir kultūrologinė apžvalga (Kolumbija)

kol1-530x3211948 m. pagrindine lietuvių susitelkimo vieta tapo Kolumbija. Pirmieji lietuviai atkeliavo į Bogotos miestą, tačiau ilgainiui pasklido ir po kitus miestus: Medeljiną, Barankilją, Kalį. Manoma, kad po Antrojo pasaulinio karo į Kolumbiją atvyko apie 1000 lietuvių. Daugelis išeivių dėl įsikūrimo problemų emigravo į JAV, Kanadą, Australiją. Tačiau tie, kurie pasiliko Kolumbijoje, stengėsi vystyti aktyvią kultūrinę veiklą.   Toliau skaityti „Lietuviai Pietų Amerikoje: trumpa istorinė ir kultūrologinė apžvalga (Kolumbija)”

Įvyko du Lituanikos skyriaus renginiai

Seminaro „Lietuvių diasporos tyrimai: šaltinių įvairovė ir taikymas“ dalyvės
Seminaras „Lietuvių diasporos tyrimai: šaltinių įvairovė ir taikymas“

2014 m. gegužės 9 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje įvyko net du Lituanikos skyriaus organizuoti renginiai: tarpdalykinis seminaras „Lietuvių diasporos tyrimai: šaltinių įvairovė ir taikymas“ ir knygos „Manėm, kad greit grįšim: 18 pokalbių apie pasitraukimą į Vakarus 1940–1944“ pristatymas. Toliau skaityti „Įvyko du Lituanikos skyriaus renginiai”

Seminaras jauniesiems diasporos tyrėjams

2014 m. gegužės 9 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (Vilnius, Gedimino pr. 51) organizuojamas tarpdalykinis seminaras „Lietuvių diasporos tyrimai: šaltinių įvairovė ir taikymas“. Seminaro tikslas: paskatinti diasporos tyrinėjimus atliekančių jaunųjų mokslininkų pasidalinimą savąja patirtimi, ieškant tyrimams būtinų šaltinių ir juos taikant; taip pat gilinti tarpusavio bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su LNB Lituanikos skyriumi. Su seminaro programa galite susipažinti čia >>> Toliau skaityti „Seminaras jauniesiems diasporos tyrėjams”

„Kalba Amerikos balsas iš Vašingtono“

nuotrauka www.voanews.comAmerikos balsas (angl. Voice of America, VOA) – JAV radijo stotis, kuri veikė nuo 1942 m. vasario 24 d. II pasaulinio karo metu buvo transliuojamos laidos net 27 kalbomis. 53-ejus metus transliuota programa ir lietuvių kalba. Radijo laidos lietuvių kalba pradėtos rengti 1951 m. vasario 16 d. iš Niujorko. Jas ruošė Kazys Grinius ir Povilas Julius Labanauskas. Iš pradžių lietuviškai programai skirta 15 min., 1952 m. gegužės 15 d. lietuvių padalinys ėmė transliuoti ir 15 min. laidas iš Europos, ten dirbo K. Grinius ir J. B. Laučka. Ilgą laiką „Amerikos balso“ redakcijai vadovavo Romas Sakadolskis, o nuo 1995 m. jau Linas Rimkus. Lietuviškas laidas rengė Jurgis Bradūnas, Vytautas Dambrava, Antanas Dambriūnas, Konstantinas Jurgėla, Romas Kasparas, Alfonsas Petrutis, Jolanta Raslavičiūtė, Antanas Vaičiulaitis, Virginija Vengrienė ir kt. „Amerikos balso“ programa buvo labai svarbus informacijos šaltinis už geležinės uždangos atsidūrusiai Lietuvai. Sovietmečiu buvo daromi įvairūs trukdžiai, kad Lietuva negalėtų išgirsti „Amerikos balso“. Lietuvai atgavus nepriklausomybę „Amerikos balso“ laidos buvo retransliuojamos per Lietuvos radijo pirmąją programą ir per radijo stotį M-1 plius. Pasibaigus Šaltajam karui JAV Kongreso sprendimu buvo nutrauktas finansavimas laidoms kai kuriomis Rytų Europos kalbomis. Paskutinė „Amerikos balso“ laida lietuvių kalba transliuota 2004 m. vasario 27 d.