Įvyko du Lituanikos skyriaus renginiai

Seminaro „Lietuvių diasporos tyrimai: šaltinių įvairovė ir taikymas“ dalyvės
Seminaras „Lietuvių diasporos tyrimai: šaltinių įvairovė ir taikymas“

2014 m. gegužės 9 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje įvyko net du Lituanikos skyriaus organizuoti renginiai: tarpdalykinis seminaras „Lietuvių diasporos tyrimai: šaltinių įvairovė ir taikymas“ ir knygos „Manėm, kad greit grįšim: 18 pokalbių apie pasitraukimą į Vakarus 1940–1944“ pristatymas.

Seminaru jauniesiems diasporos tyrėjams siekta pažinti aukštųjų mokyklų poreikius ir parodyti, kokios medžiagos jiems gali pasiūlyti biblioteka ir kitos institucijos. Iš Vytauto Didžiojo, Mykolo Riomerio bei Lietuvos edukologijos universitetų ir Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto atvykusios jaunosios tyrėjos pristatė rašomų akademinių darbų temas, dalinosi šaltiniais ir patirtimi. VDU magistrantės Aistė Klimavičiūtė ir Gintarė Lukoševičiūtė atstovavo naujai tarpdisciplininei Migracijos politikos ir lietuvių diasporos istorijos studijų programai. Lituanikos skyriaus vyresnioji tyrėja Dr. G. Milerytė aptarė diasporos archyvinių šaltinių duomenų bazės „Sietynas“ turinį. Lituanikos skyriaus vyriausioji bibliografė Jolanta Garlaitė pristatė išeivijos spaudos bibliografines priemones. Tikimasi, kad seminaras taps kasmetiniu.

LLTI doktorantė Akvilė Šimėnienė kalba apie išeivės Birutės Ciplijauskaitės fenomeną
LLTI doktorantė Akvilė Šimėnienė kalba apie išeivės Birutės Ciplijauskaitės fenomeną

Diasporos temą pratęsė knygos „Manėm, kad greit grįšim“ pristatymas. Pristatyme dalyvavo viena iš knygos sudarytojų, LNB Lituanikos skyriaus vyriausioji tyrėja dr. Dalia Cidzikaitė, VDU Socialinės antropologijos centro direktorius dr. Vytis Čiubrinskas, URM Užsienio lietuvių departamento direktorė, ambasadorė Gintė Damušytė, leidyklos „Aukso žuvys“ direktorė Sigita Pūkienė.

Kalbėjusieji akcentavo jog ši knyga – Antrąjį pasaulinį karą, gimtosios žemės netektį ir priverstinę migraciją patyrusios kartos gyvenimo atspindys. Dr. Vytis Čiubrinskas pabrėžė, kad knygoje publikuojami pokalbiai – informatyvus tarpdisciplininių mokslinių tyrimų vystymo laukas. Ambasadorės G. Damušytės pasisakyme greta asmeninių patirčių (knygoje publikuojamas jos tėvo dr. Alfonsio Damušio interviu) pastebėta, jog dar per menkai išnaudojamos sakytinės istorijos projektų galimybės, surenkant informaciją apie panašias patirtis išgyvenusių įvairių šalių lietuvių diasporų atstovus. Tokie projektai padėtų dar geriau pažinti ir vertinti skirtingų laikotarpių emigracijos procesus, leistų lyginti juos tarpusavyje.

Dr. Dalia Cidzikaitė pasakoja knygos „Manėm, kad greit grįšim“ atsiradimo istoriją
Dr. Dalia Cidzikaitė pasakoja knygos „Manėm, kad greit grįšim“ atsiradimo istoriją

Nors knyga išleista šiais metais, 1500 egz. tiražą jau baigiama išparduoti. Leidinys populiarus tiek Lietuvoje, tiek už Atlanto. „Manėm, kad greit grįšim“ planuojama versti į anglų kalbą. Taip pat turėtų pasirodyti garsinis knygos variantas.

Fragmentų iš pokalbių, pagal kuriuos buvo parengta knyga, galite išgirsti čia: http://vimeo.com/85756006