Artėja 4-asis tarpdalykinis diasporos tyrėjų seminaras

Dokumentinio paveldo tyrimų departamento

Lituanistikos skyrius

 

Organizuoja

4-ĄJĮ TARPDALYKINĮ DIASPOROS TYRĖJŲ SEMINARĄ

2017 m. gegužės 4 d.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,

LNB Posėdžių salė (Gedimino pr. 51, 6 aukštas)

PROGRAMA

10 val. Seminaro pradžia.

10:10 val. DPTD Lituanistikos skyriaus vadovės dr. Giedrės Milerytės-Japertienės žodis.

10:30 val. Valdonė Budreckaitė supažindins su LNB DPTD Lituanistikos skyriaus veikla.

10:45 val. Šeši diasporos pjūviai (pranešimų trukmė – iki 15 min.)

  • Prof. dr. Rūta Stanevičiūtė ir prof. dr. Danutė Petrauskaitė „Projektas „Nailono uždanga? Lietuvių muzikos kultūra Šaltojo karo politiniuose ir kultūriniuose kontekstuose“
  • Egidijus Balandis „Bandant pažvelgti į sportą rimtai“
  • Kęstutis Kilinskas „Diasporos archyvai karo tyrinėtojo akimis“
  • Marija Bražienė „Trauminė atmintis ir jos įveika memuaruose: lietuvių pasitraukimas į Vokietiją Antrojo pasaulinio karo metais“
  • Kristina Dūdaitė „Požiūris į emigraciją lietuvių ir žydų tarpukario periodikoje ir literatūroje“
  • Rūta Lazauskaitė „Juozo Ambrazevičiaus archyvo paieškos“

12:15 val. dr. Gražina Sviderskytė „Didysis pasakojimas apie Lituanicą – kaip dingstis moksliniam tyrimui: nauji metodai, atradimai ir sprendimai“.

12:45 val. Prof. dr. Giedrius Subačius – apie AABS organizaciją ir JAV leidžiamą žurnalą Lituanus.

13:30 val. Pietūs

15 val. Dokumentinio filmo apie operos solistą Arnold Voketaitį Prisimenu motinos balsą / Remembering My Mother‘s Voice (2015) peržiūra. Filmą pristatys filmo režisierė Agnė Marcinkevičiūtė. PASTABA: Peržiūra vyks Kino salėje (LNB, 5 aukštas).

 

Kvietimas jungtis į draugiją!

Lietuvių diasporos istorinė raida, o ypatingai pastarųjų dešimtmečių išeivystės poslinkiai šiandien neleidžia sėdėti rankas sudėjus. Nors politikai nuolat kalba apie emigracijos perviršius ir išeivių susigrąžinimą, tačiau toli gražu reiškinys netapo nei valdomu, nei iki galo suprastu. Lietuvos visuomenė kiek perdėtai įtikėjo, kad viskas priklauso nuo valdžios. Yra daug viešojo sektoriaus įstaigų ir etatinių tyrinėtojų bei švietėjų, prisidedančių prie Lietuvių išeivijos pažinimo, prie giluminio diasporinės tautos raidos supratimo. Tačiau to nėra gana. Pasaulio lietuvių bendruomenė kaip organizacija, ir kaip tautinę atmintį bei jausmus išsaugojusių lietuvių visuma ir norėdama negalėtų rasti savanoriškai organizuotų Lietuvos piliečių partnerystės. Tokia yra buvusi XX a. ketvirtame dešimtmetyje, kuomet lietuvių pasaulio solidarumas buvo pasiekęs savo viršukalnes. Prie to pirmiausiai prisidėjo populiari ir įtakinga Draugija užsienio lietuviams remti. 1935 m. Kaune vykęs Pasaulio lietuvių kongresas iki šiolei yra laikytinas didžiausiu laimėjimu.

Šiandienis siekis mokytis iš Vasario 16-sios Respublikos pilietinės visuomenės pavyzdžių bei  migracijos iššūkių sudėtingumas veda prie idėjos telkti išeivijos istoriją, kultūrą ir paveldą išmanančių tyrėjų bei švietėjų jėgas. Jau turėtų darytis aišku, kad esamų akademinių, kultūros bei edukacijos įstaigų ir etatinių darbininkų energijos nebeužtenka. Valstybinės įstaigos turi savo kompetencijos ribas, o tos ribos suskaldo esamą pajėgumą ir emocinį lauką, atskiria nuo užribyje liekančių, didelę patirtį ir pasišventimą pasaulio lietuvių pažinimui rodančių mūsų visuomenės aktyvių narių. Tad Draugija, vienijanti visos Lietuvos mokslininkus, pedagogus, muziejininkus, bibliotekininkus, visą tarpdisciplininę inteligentišką bendruomenę yra prasminga. Turime daryti viską, kas mūsų žemėje didintų išeivijos pažinimą, stiprintų jausmus, kad esame vienos tautos vaikais. Vardan bendro gėrio, lietuvių pasaulio solidarumo ir stiprybės ištverti visus globalizacijos iššūkius!

Kviečiame prisidėti prie iniciatyvos. Puikus tokio inicijuojančio susirinkimo pretekstas – kovo 31 d. vyksianti mokslinė konferencija Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje.

Konferencijos Algirdas Julius Greimas intelektualinėje egzilio istorijoje programa >> 

Viešnia iš Glazgo universiteto

Glazgo universiteto doktorantė Gintarė Venzlauskaitė Nacionalinėje bibliotekoje, prie parodos parodos Lietuvių Šveicarija .
Dalios Cidzikaitės nuotr.

Kovo 6 dieną Nacionalinės bibliotekos Lituanistikos skyriuje apsilankiusi Glazgo universiteto doktorantė Gintarė Venzlauskaitė papasakojo apie savo šiuo metu atliekamą tyrimą „Nuo pokarinių Vakarų iki posovietinių Rytų: išvietinimų apraiškos, kolektyvinė atmintis ir Lietuvos diasporinė patirtis“. Neseniai šešias savaites praleidusi Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur spėjo pakalbinti apie 30 antrosios lietuvių emigracinės bangos atstovų, Gintarė po kelių dienų išvyksta į Rusiją  – įamžinti tremtį išgyvenusių lietuvių patirčių ir liudijimų.

Straipsnis apie G. Venzlauskaitę žurnale Lietuvė  >> 

http://lietuve.lt/lietuviai-svetur/glazgo-universiteto-doktorantes-akiratyje-istorijos-veju-isblaskyti-lietuviai

Knygos „The Art of Identity and Memory“ pristatymas Nacionalinėje bibliotekoje

Kovo 9 d., ketvirtadienį, 17:30 val. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į knygos „The Art of Identity and Memory“ pristatymą. Jame dalyvaus: serijos „Lithuanian Studies without Borders“ redaktorius Darius Staliūnas, knygos sudarytojos Giedrė Jankevičiūtė ir Rasutė Žukienė, knygos autorės Larisa Lempertienė, Natalija Arlauskaitė, Agnė Narušytė ir Rūta Stanevičiūtė.

2016 metais Jungtinėse Amerikos Valstijose išleista pirmoji serijos „Lithuanian Studies without Borders“ knyga – „The Art of Identity and Memory: Toward a Cultural History of the Two World Wars in Lithuania“ (American Studies Press; sud. VDU Menų fakulteto dėstytoja profesorė Rasa Žukienė ir LKTI mokslininkė Giedrė Jankevičiūtė). Lietuvos autorių parašyta knyga skirta vizualiosios kultūros studijoms, karų ir meninės kultūros sąveikai.

Knygoje analizuojamas poveikis, kurį vizualioji kultūra, literatūra, muzika patyrė Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų epochoje. Pasak prof. Mordechai Zalkin (Ben-Gurion University of the Negev), „devyniems Lietuvos autoriams pavyko pateikti labai informatyvų, turtingą, ir patikimą tyrimą. Nagrinėjant meną kultūros istorijos diskurse, iškelta ir atsakyta į naujus ir įdomius klausimus apie Lietuvos dalyvavimą dviejuose pasauliniuose karuose. […] Aš nuoširdžiai rekomenduoju šią knygą visiems, kurie domisi Lietuvos istorija, kultūros studijomis ir Rytų Europos žydų istorija“.

Knygos pristatymas vyks LNB Meno erdvėje 535 (Gedimino pr. 51, Vilnius). Įėjimas laisvas.

Nauji leidiniai Nacionalinėje bibliotekoje: apžvalga diasporos tyrėjams. 2017-ųjų pradžia

JAV lietuviai

Los Angeles lietuvių dienos, 2016 : 30 metų [jubiliejinė šventė, spalio 1-2 d.] : programa. – Los Angeles : [s.n.], 2016. – [52] p. : iliustr., portr.

Antr. iš virš.. – Gretut. tekstas liet., angl. 

Omaha Lithuanian Women’s Club family favorite recipes = [Omahos lietuvių moterų klūbo šeimų mėgstamiausi receptai] : Omaha, Nebraska. – Kearney, Neb. : Morris Press Cookbooks, 2011. – [6], 124, [18] p., [8] iliustr. lap. : iliustr.

Rambynas 50, 1966-2016 : Holcomb Valley, Ca. / [Lietuvių Skautų Sąjunga]. – [Los Angeles] : [Lietuvių Skautų Sąjunga], 2016. – [20] p. : iliustr., faks.

The Balzekas Museum of Lithuanian Culture. Fiftieth Anniversary Excellence Award Gala : honoring Her Excellency Dalia Grybauskaitė President of the Republic of Lithuania for her courageous leadership and dedication to a democratic, secure, and sovereign Lithuania, Saturday, October 29, 2016. – Chicago : The Balzekas Museum of Lithuanian Culture, 2016. – [24] p. : iliustr., portr., žml. Toliau skaityti „Nauji leidiniai Nacionalinėje bibliotekoje: apžvalga diasporos tyrėjams. 2017-ųjų pradžia“

Nauji leidiniai Nacionalinėje bibliotekoje: apžvalga diasporos tyrėjams

Lituanistikos tyrimai ir įvairios lituaninės knygos

Bostone įsikūrusi leidykla „Academic Studies Press“ pradėjo leisti naują seriją, skirtą lituanistikos studijoms pristatyti.

Lithuanian studies / series editor: Darius Staliunas. – Boston : Academic Studies Press, 2016

The art of identity and memory : toward a cultural history of the two world wars in Lithuania / edited by Giedrė Jankevičiūtė and Rasutė Žukienė ; with a preface by Vejas Gabriel Liulevicius. – Boston : Academic Studies Press, 2016. – XV, 308 p. : iliustr., faks., portr., žml.. – (Lithuanian studies)

Bibliogr. str. gale ir išnašose. – R-klė: p. 301-308

ISBN 978-1-61811-507-2

Knygos turinys: http://www.academicstudiespress.com/browse-catalog/the-art-of-identity-and-memory-toward-a-cultural-history-of-the-two-world-wars-in-lithuania Toliau skaityti „Nauji leidiniai Nacionalinėje bibliotekoje: apžvalga diasporos tyrėjams“