Tęsiamas renginių ciklas Viešųjų bibliotekų darbuotojams

regular_lnb_11Spalio 6 dieną Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje įvyko mokymai „Skaitmeninto turinio panaudojimas viešosiose bibliotekose: pasirinkimo galimybės ir formų įvairovė“. Mokymai organizuoti Lietuvos Kultūros tarybos finansuojamo ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomo projekto „Bibliotekų specialistų mokymai“ lėšomis. Į renginį susirinko Kauno, Klaipėdos, Panevežio, Radviliškio, Šiaulių ir kitų savivaldybių viešųjų bibliotekų ir Nacionalinės bibliotekos atstovai. Paskaitas darbuotojams skaitė Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė, dr. Giedrė Milerytė ir dr. Dalia Cidzikaitė. J. Budriūnienė supažindino su Lituanikos skyriaus veikla, uždaviniais, fondų formavimu, publikuotų dokumentų skaitmeninimu ir integravimu į www.epaveldas.lt Dr. Giedrė Milerytė pranešime „Dokumentinio paveldo vartotojai. Kas jie?“ kalbėjo apie dokumentinio paveldo susisteminimą, tikslines informacijos vartotojų grupes, medžiagos paieškas internete bei mokslinių darbų publikavimo galimybes. Dr. Dalia Cidzikaitė pristatė JAV lietuvių sakytinės istorijos projektą, kurio pagrindu leidykla „Aukso žuvys“ 2014 m. išleido knygą „Manėm, kad greit grįšim“. Knygos sudarytoja akcentavo ne tik sakytinės istorijos žanro naujoves, privalumus, tačiau ir archyvinės medžiagos panaudojimo galimybę. Seminaro pabaigoje kalbėta apie bendradarbiavimo su viešosiomis bibliotekomis galimybes ir formas.


Mariaus Katiliškio skaitymai Pasvalyje

Rugsėjo 19 d. Pasvalio viešojoje Mariaus Katiliškio bibliotekoje vyko tradiciniai lietuvių egzodo rašytojo Mariaus Katiliškio skaitymai. Renginyje dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė, vyriausioji metodininkė-tyrėja dr. Dalia Cidzikaitė ir vyriausioji bibliografė Jolanta Matuzaitė. Šių metų skaitymai buvo skirti 100-osioms rašytojo gimimo metinėms. Nuo 1949 m. iki mirties 1980-ųjų gruodį Čikagos priemiestyje Lemonte gyvendamas M. Katiliškis parašė brandžiausius  savo kūrinius: apsakymų rinkinius „Prasilenkimo valanda“, „Šventadienis už miesto“, romanus „Užuovėja“, „Išėjusiems negrįžti“ ir žymųjį „Miškais ateina ruduo“,1969-aisiais išleistą net sovietinėje Lietuvoje. Jų analizei buvo skirtas J. Matuzaitės pranešimas „Miškas ir medis Mariaus Katiliškio kūryboje“. Tragišką mūsų tautos lemtį vaizdavęs rašytojas tos lemties tragiškumą patyrė ir pats: 1944-aisiais kartu su dešimtimis tūkstančių tautiečių jis buvo priverstas palikti gimtinę. Apie šią skaudžią sukaktį savo pranešime „Didžiojo bėgimo“ septyniasdešimtmetį minint“ kalbėjo D. Cidzikaitė. Renginyje buvo pristatyta knyga „Manėm, kad greit grįšim: 18 pokalbių apie pasitraukimą į Vakarus 1940–1944 m.“, skambėjo M. Katiliškio dienoraščio fragmentai.

Nuotraukos autorius Vidas Dulkė; nuotraukoje iš kairės: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė, LNB Lituanikos skyriaus vyriausioji metodininkė-tyrėja dr. Dalia Cidzikaitė, skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė, vyriausioji bibliografė Jolanta Matuzaitė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Zita Baltrušiūnienė.
Nuotraukos autorius Vidas Dulkė; nuotraukoje iš kairės: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė, LNB Lituanikos skyriaus vyriausioji metodininkė-tyrėja dr. Dalia Cidzikaitė, skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė, vyriausioji bibliografė Jolanta Matuzaitė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Zita Baltrušiūnienė.

Pasirodė naujas Baltic Heritage Network biuletenis

balthernetPasirodė antras šiais metais Baltic Heritage Network biuletenis, kuriame apie jaunųjų diasporas tyrinėtojų seminarą, įvykusį Nacionalinėje bibliotekoje, rašo Lituanikos skyriaus vyr. tyrėja Dalia Cidzikaitė. Taip pat publikuojamas Lituanikos skyriaus vedėjos Jolantos Budriūnienės tekstas apie kultūros istorikės, Violetos Davoliūtės knygą „The Making and Breaking of Soviet Lithuania: Memory and Modernity in the Wake of War“ (Sovietinės Lietuvos kūrėjai ir griovėjai: atmintis ir modernybė po karo). Knygos autorė, kalbindama sovietinės kultūrinės inteligentijos atstovus, nagrinėdama atsiminimus, spaudą, grožinę literatūrą ir kitus šaltinius, analizuoja įvairias traumines patirtis. Naujienlaiškį galite paskaityti čia >>

Apie Nacionalinę biblioteką rašo JAV lietuvių laikraštis „Draugas“

Nuo 1909 m. JAV leidžiamas laikraštis „Draugas“ yra bene seniausias be pertraukų einantis leidinys lietuvių kalba. Čikagoje leidžiamame laikraštyje aprėpiamos viso pasaulio lietuviams aktualios temos. Šiemet gegužės mėn. pabaigoje šiame leidinyje pasirodė net trys tekstai apie Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką. Toliau skaityti „Apie Nacionalinę biblioteką rašo JAV lietuvių laikraštis „Draugas“”

Knygos „Sovietinės Lietuvos kūrėjai ir griovėjai“ pristatymas Nacionalinėje bibliotekoje

Davoliute2014 m. balandžio 9 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje pristatyta dr. Violetos Davoliūtės monografija „The Making and Breaking of Soviet Lithuania: Memory and Modernity in the Wake of War“ (London: Routledge, 2013). Pokalbyje apie neseniai pasirodžiusią knygą dalyvavo autorė, kultūros istorikė dr. V. Davoliūtė, istorikas dr. Tomas Balkelis, vertėjas, žurnalistas Jonas Ohmanas, filosofė ir politikė dr. Nerija Putinaitė. Pokalbį moderavo LNB tyrėja dr. Dalia Cidzikaitė.  Toliau skaityti „Knygos „Sovietinės Lietuvos kūrėjai ir griovėjai“ pristatymas Nacionalinėje bibliotekoje”