Spaudos naujienos: apie lietuvių mokslininkų pasiekimus užsienyje

Smagu, kad žiniasklaida vis dažniau dėmesį atkreipia ne tik į vadinamojo „penktojo puslapio“ lietuvių pasiekimus, bet garsina ir vienoje ar kitoje mokslo srityje pasižymėjusius mūsų tautiečius. Šį kartą siūlome skaityti Delfi portale skelbtą straipsnį apie lietuvių mokslininkės Lauros Manelytės ir jos kolegų atradimą genetikos srityje. 

Su šios ir kitų mokslininkų publikuotais mokslo darbais taip pat galima susipažinti Nacionalinės bibliografijos duomenų banke, į kurį informacija atrenkama iš bibliotekoje gaunamos spaudos bei iš prenumeruojamų duomenų bazių.

Straipsnis apie sudėtingus lietuvių – politinių emigrantų – likimus

Penki sovietinės okupacijos dešimtmečiai Lietuvos bei kitų Baltijos šalių istorijoje buvo pažymėti ir mūsų tautiečių bandymais prasiveržti pro „geležinę uždangą“ į laisvąjį Vakarų pasaulį. Suprantama, kad Simo Kudirkos, Jono Pleškio, tėvo ir sūnaus Brazinskų, Vlado Šakalio istorijos Sovietų Sąjungoje nebuvo garsiai aptarinėjamos, tačiau užsienio žiniasklaida pasistengė šiuos įvykius išsamiai nušviesti. Rekomenduojame perskaityti K. Šalavėjaus straipsnį Politinių pabėgėlių sukaktys, primenantį kelių dešimčių metų istorijas.

Susidomėjusieji pasakojimu Lituanikos skyriaus fonde taip pat ras išsamiai šiuos įvykius ir žmones atspindinčių autentiškų to meto publikacijų lietuvių išeivijos spaudoje ar atskirais leidimais išėjusių knygų. Informacijos apie tai teiraukitės Lituanikos skaitykloje!

Naujas leidinys filatelijos mėgėjams – „Lituania“

LNB Lituanikos skyriaus fondai pasipildė naujai įsigytu leidiniu „Lituania“, kuris ypač sudomins Lietuvos filatelijos mėgėjus.

Tai Vokietijos filatelistų 1994 m. įkurtos tyrinėjimų draugijos „Lietuva“ periodinis leidinys, išeinantis du kartus per metus. Draugijai be Vokietijos filatelistų taip pat priklauso nariai–korespondentai iš Australijos, Danijos, Olandijos, Lietuvos ir kitų pasaulio šalių.
Biuletenį nuspręsta leisti, siekiant publikuoti draugijos narių tyrimų rezultatus – naują ir istorinę informaciją apie Lietuvos pašto ženklus, vokus, antspaudus bei straipsnius, nušviečiančius Lietuvos pašto ir filatelijos istoriją. Visus iki šiol išėjusius 34 šio informatyvaus leidinio numerius mūsų bibliotekai dovanojo žurnalo redaktorius Bernhardas Felsas.

Tikimės, kad šį leidinį atras kito mūsų fonduose saugomo ir pamėgto Čikagoje, JAV, leidžiamo filatelistų draugijos „Lietuva“ biuletenio skaitytojai.

Dėmesio! Naujas el. leidinys

Jau galima susipažinti su 2009 m. liepos 7–10 d. Tartu vykusios konferencijos „Siekiant Baltijos šalių išeivijos istorijos prieigos“, kurią organizavo nevyriausybinė organizacija BaltHerNet, vienijanti Baltijos šalių atminties institucijas, saugančias publikuoto ir rankraštinio paveldo kolekcijas bei materialiosios kultūros palikimą, pranešimais. 

 

Taip pat galite skaityti 2006 m. birželio 27 – liepos 1 d. Tartu vykusios konferencijos „Baltijos archyvai užsienyje“, kurioje dalyvavo ir Nacionalinės bibliotekos atstovės Jolanta Budriūnienė bei Jolita Steponaitienė, pranešimus