Nauji leidiniai: apžvalga diasporos tyrėjams : 2017-ųjų gegužė-rugsėjis : trumpasis sąrašas

 

 Įsibėgėjant rudeniui, dalijamės naujausia leidinių apžvalga. Atkreipkite dėmesį, jog čia pateikiamas trumpasis knygų sąrašas, ilgąjį sąrašą rasite čia.

Šįkart sulaukėmė nemažai lituanistiniam švietimui išeivijoje skirtų leidinių, išleistų Punske (Lenkijoje), ir Čikagoje (JAV). Ilgajame sąraše jie išskirti į atskirą skyrių „Lituanistinis švietimas diasporoje“. Atskirą skyrių sąraše sudaro ir nuo 1980-ųjų metų Varšuvoje, Lenkijoje, gyvenančio vieno žymiausių šiuolaikinių lietuvių dailininkų Stasio Eidrigevičiaus leidiniai. Skyriuje, kurį sudaro per 40 leidinių, rasite tiek parodos katalogų, lankstinukų, plakatų, tiek ir knygų apie dailininką. Gausus ir lietuvių autorių vertimų skyrius, parodantis, kad vis daugiau lietuvių grožinės literatūros peržengia Lietuvos ribas ir tampa prieinamos platesniam skaitytojų ratui. Kaip visada, dėmesio verti publicistikos ir istoriniai leidiniai.


Lietuvių diaspora

 

Buvau partizanų ryšininkė : prisiminimai / Teklė Pauliukonytė-Kalvinskienė. – Punskas : Aušra, 2016 (Punskas : Aušra). – 136 p. : iliustr., portr. Tiražas 300 egz. ISBN 978-83-65342-24-9

 

Lenkijos lietuvių švietimas po Antrojo pasaulinio karo / Marytė Černelienė. – Punskas : Aušra, 2016 ([Punskas] : „Aušros“ l-klos sp.). – 273, [1] p. : lent.

Santr. angl.. – Bibliogr.: p. 347-353.

ISBN 978-83-65342-28-7

 

Su knyga per pasaulį : lietuvių kalbos vadovėlis pagrindinės mokyklos 6 klasei / Elena Degutienė ; [ilustracje Eglė Valiūtė]. – Puńsk : Aušra, 2016. – 2 d. : iliustr., lent.

ISBN 978-83-65342-27-0

  1. 1. – 2016. – 239 p. : iliustr., lent.. – ISBN 978-83-65342-27-0

Toliau skaityti „Nauji leidiniai: apžvalga diasporos tyrėjams : 2017-ųjų gegužė-rugsėjis : trumpasis sąrašas“

Nauji leidiniai: apžvalga diasporos tyrėjams : 2017-ųjų gegužė-rugsėjis : ilgasis sąrašas

 

Lietuvių diaspora

Buvau partizanų ryšininkė : prisiminimai / Teklė Pauliukonytė-Kalvinskienė. – Punskas : Aušra, 2016 (Punskas : Aušra). – 136 p. : iliustr., portr. Tiražas 300 egz. ISBN 978-83-65342-24-9

 

Žodžiai su sparnais : aforizmai / Eugenija Untulienė-Kreft. – Punskas : Aušra, 2017 ([Punskas] : „Aušros“ l-klos sp.)

Virš. aut. nenurodyta. – Aut. darbų bibliogr.: p. 48 (13 pavad.)

ISBN 978-83-65342-31-7

 

Atleidau, bet nepamiršau : autobiografinis apsakymas / Eugenija Untulienė-Kreft. – Punskas : Aušra, 2016. – 64 p. : iliustr., portr.

Aut. darbų sąrašas: p. 43 (11 pavad.)

ISBN 978-83-65342-22-5

Toliau skaityti „Nauji leidiniai: apžvalga diasporos tyrėjams : 2017-ųjų gegužė-rugsėjis : ilgasis sąrašas“

Nacionalinė biblioteka jau ketvirtą kartą surengė diasporos tyrėjų seminarą

Gegužės 4 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno  Mažvydo bibliotekoje įvyko jau 4-asis tarpdisciplininis diasporos tyrėjų seminaras, į kurį susirinko iš skirtingų perspektyvų į lietuvių gyvenimą bei veiklą užsienyje žvelgiantys akademikai. Iniciatyva per seminarus burti diasporos tyrėjus Nacionalinėje bibliotekoje gimė 2014 m. pavasarį, todėl šie renginiai tradiciškai vyksta antrojoje pavasario pusėje. Nacionalinės bibliotekos erdvė yra labai palanki diasporos tyrinėjimams, nes čia kaupiama lituanika – ne Lietuvoje išleista, tačiau kuriuo nors atžvilgiu su Lietuva susijusi literatūra: užsienyje išleistos lietuvių autorių knygos, lietuvių diasporos laikraščiai ir žurnalai, užsienio autorių darbai apie Lietuvą ir kt. Toliau skaityti „Nacionalinė biblioteka jau ketvirtą kartą surengė diasporos tyrėjų seminarą“

Nauji leidiniai Nacionalinėje bibliotekoje: apžvalga diasporos tyrėjams. 2017-ųjų kovas ir balandis

Lietuvių diaspora

 Litwini / pod redakcją Lecha M. Nijakowskiego ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. – 226 p. : iliustr., diagr., lent.. – (Mniejszości Narodowe i Etniczne w Polsce)

Bibliogr. išnašose

ISBN 978-83-7666-258-9

Plačiau apie seriją „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce“: https://wydawnictwo.sejm.gov.pl/wydawnictwo_sejmowe.nsf/products.xsp?S=C586948F8A0168AFC1257E05002E0010

Rygos lietuvių vidurinė mokykla, 1991-2011 = Rīgas Lietuviešu vidusskola, 1991-2011 / [knygutę sudarė: A. Treija, J. Nagle, D. Isakiene, N. Jokubauska, R. Žalnierius]. – [Rīga] : [Rīgas Lietuviešu vidusskola], [2011]. – 184 p. : iliustr., faks., portr.

Gretut. tekstas liet., latv.

Apie mokyklą: http://www.delfi.lt/news/daily/education/i-rygos-lietuviu-vidurine-mokykla-verziasi-ir-latviai.d?id=68867450 Toliau skaityti „Nauji leidiniai Nacionalinėje bibliotekoje: apžvalga diasporos tyrėjams. 2017-ųjų kovas ir balandis“

Artėja 4-asis tarpdalykinis diasporos tyrėjų seminaras

Dokumentinio paveldo tyrimų departamento

Lituanistikos skyrius

 

Organizuoja

4-ĄJĮ TARPDALYKINĮ DIASPOROS TYRĖJŲ SEMINARĄ

2017 m. gegužės 4 d.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,

LNB Posėdžių salė (Gedimino pr. 51, 6 aukštas)

PROGRAMA

10 val. Seminaro pradžia.

10:10 val. DPTD Lituanistikos skyriaus vadovės dr. Giedrės Milerytės-Japertienės žodis.

10:30 val. Valdonė Budreckaitė supažindins su LNB DPTD Lituanistikos skyriaus veikla.

10:45 val. Šeši diasporos pjūviai (pranešimų trukmė – iki 15 min.)

  • Prof. dr. Rūta Stanevičiūtė ir prof. dr. Danutė Petrauskaitė „Projektas „Nailono uždanga? Lietuvių muzikos kultūra Šaltojo karo politiniuose ir kultūriniuose kontekstuose“
  • Egidijus Balandis „Bandant pažvelgti į sportą rimtai“
  • Kęstutis Kilinskas „Diasporos archyvai karo tyrinėtojo akimis“
  • Marija Bražienė „Trauminė atmintis ir jos įveika memuaruose: lietuvių pasitraukimas į Vokietiją Antrojo pasaulinio karo metais“
  • Kristina Dūdaitė „Požiūris į emigraciją lietuvių ir žydų tarpukario periodikoje ir literatūroje“
  • Rūta Lazauskaitė „Juozo Ambrazevičiaus archyvo paieškos“

12:15 val. dr. Gražina Sviderskytė „Didysis pasakojimas apie Lituanicą – kaip dingstis moksliniam tyrimui: nauji metodai, atradimai ir sprendimai“.

12:45 val. Prof. dr. Giedrius Subačius – apie AABS organizaciją ir JAV leidžiamą žurnalą Lituanus.

13:30 val. Pietūs

15 val. Dokumentinio filmo apie operos solistą Arnold Voketaitį Prisimenu motinos balsą / Remembering My Mother‘s Voice (2015) peržiūra. Filmą pristatys filmo režisierė Agnė Marcinkevičiūtė. PASTABA: Peržiūra vyks Kino salėje (LNB, 5 aukštas).

 

Kvietimas jungtis į draugiją!

Lietuvių diasporos istorinė raida, o ypatingai pastarųjų dešimtmečių išeivystės poslinkiai šiandien neleidžia sėdėti rankas sudėjus. Nors politikai nuolat kalba apie emigracijos perviršius ir išeivių susigrąžinimą, tačiau toli gražu reiškinys netapo nei valdomu, nei iki galo suprastu. Lietuvos visuomenė kiek perdėtai įtikėjo, kad viskas priklauso nuo valdžios. Yra daug viešojo sektoriaus įstaigų ir etatinių tyrinėtojų bei švietėjų, prisidedančių prie Lietuvių išeivijos pažinimo, prie giluminio diasporinės tautos raidos supratimo. Tačiau to nėra gana. Pasaulio lietuvių bendruomenė kaip organizacija, ir kaip tautinę atmintį bei jausmus išsaugojusių lietuvių visuma ir norėdama negalėtų rasti savanoriškai organizuotų Lietuvos piliečių partnerystės. Tokia yra buvusi XX a. ketvirtame dešimtmetyje, kuomet lietuvių pasaulio solidarumas buvo pasiekęs savo viršukalnes. Prie to pirmiausiai prisidėjo populiari ir įtakinga Draugija užsienio lietuviams remti. 1935 m. Kaune vykęs Pasaulio lietuvių kongresas iki šiolei yra laikytinas didžiausiu laimėjimu.

Šiandienis siekis mokytis iš Vasario 16-sios Respublikos pilietinės visuomenės pavyzdžių bei  migracijos iššūkių sudėtingumas veda prie idėjos telkti išeivijos istoriją, kultūrą ir paveldą išmanančių tyrėjų bei švietėjų jėgas. Jau turėtų darytis aišku, kad esamų akademinių, kultūros bei edukacijos įstaigų ir etatinių darbininkų energijos nebeužtenka. Valstybinės įstaigos turi savo kompetencijos ribas, o tos ribos suskaldo esamą pajėgumą ir emocinį lauką, atskiria nuo užribyje liekančių, didelę patirtį ir pasišventimą pasaulio lietuvių pažinimui rodančių mūsų visuomenės aktyvių narių. Tad Draugija, vienijanti visos Lietuvos mokslininkus, pedagogus, muziejininkus, bibliotekininkus, visą tarpdisciplininę inteligentišką bendruomenę yra prasminga. Turime daryti viską, kas mūsų žemėje didintų išeivijos pažinimą, stiprintų jausmus, kad esame vienos tautos vaikais. Vardan bendro gėrio, lietuvių pasaulio solidarumo ir stiprybės ištverti visus globalizacijos iššūkius!

Kviečiame prisidėti prie iniciatyvos. Puikus tokio inicijuojančio susirinkimo pretekstas – kovo 31 d. vyksianti mokslinė konferencija Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje.

Konferencijos Algirdas Julius Greimas intelektualinėje egzilio istorijoje programa >>