Liepos 29 d. gimė išeivijos muzikas Bronius Budriūnas

Budriunas16Lituanikos skyriaus tinklaraštyje jau esame rašę apie chorų dirigentą, vargoninką, žymų išeivijos kompozitorių – Bronių Budriūną. Džiugu, jog Lituanikos fondai pasipildo kūrėjo archyviniu palikimu, tačiau svarbu pažymėti dar kelis įdomius faktus apie šį menininką. Toliau skaityti „Liepos 29 d. gimė išeivijos muzikas Bronius Budriūnas“

Knygos, kurias privalo perskaityti ekonomistas

Lituanikos fondai nuolat papildomi ir užsienio leidėjų leidiniais. Dažniausiai tai yra lietuvių autorių mokslinės studijos. Šį kartą pristatome keletą fonduose saugomų knygų, kurias privalu paskaityti visiems besidomintiems verslu, teise, ekonomika. Šiandien netrūksta vadovėlių ir kitokių leidinių, nagrinėjančių šiuolaikinius ekonomikos procesus, tačiau trūksta įdomesnių tyrimų apie rinkos ekonomiką, tarptautinį bendradarbiavimą, verslumą. Šios knygos yra kaip tik tai, ko reikia kiekvienam siekiančiam praplėsti savo turimas teisines žinias. Jolantos Grigaliūnaitės studijoje “Business interest associations in Lithuania: status, role and prospects“ tiriamas verslo interesų asociacijos Lietuvoje jų statusas, vaidmuo ir perspektyvos (C(LKA)angl.34/012). Ingos Kudžmaitės darbe “International diversification with focus on cointegration: from a perspective of Lithuanian investor“ (C(LKA)angl.35/012) pateikiama Lietuvos investicijų bei vertybinių popierių analizė. Aurelijos Ulbinaitės tyrime “Lithuanian insurance market attractiveness from an international view“ (C(LKA)angl.50/011) atsispindi Lietuvos draudimo įstaigų, rinkos analizė bei tarpautinio bendradarbiamimo gairės.
Kviečiame visus ekonomistus ir ne tik!

Desktop8

Grožinės kūrybos vertimai Lituanikos skaitykloje!

Lituanikos skyriaus fondai nuolat pasipildo ne tik istorinėmis, autobiografinėmis, kultūrologinėmis knygomis ar fotografijų albumais, tačiau gauname ir nemažai vertingų šiuolaikinės lietuvių literatūros vertimų. Šį kartą gavome keletą knygų, skirtų skaitantiems anglų, vokiečių, švedų kalbomis: Vytenio Rožuko „XX c. top“, Daivos Čepauskaitės poezijos rinkinys „Det dagas“, Grigorijaus Kanovičiaus romanas „Ewiger Sabbat“.  Toliau skaityti „Grožinės kūrybos vertimai Lituanikos skaitykloje!“

Nacionalinė mokslinė konferencija „Lietuvos rašytojų bibliotekos ir jų likimai“

zoomed_img544_Birželio 13–14 d. A. Žukausko-Vienuolio memorialiniame muziejuje Anykščiuose vyko nacionalinė mokslinė konferencija „Lietuvos rašytojų bibliotekos ir jų likimai“, skirta VU prof. Vlado Žuko (1925–2014) atminimui. Per dvi konferencijos dienas perskaityta 18 pranešimų apie šalies atminties institucijose ir privačiose kolekcijose saugomas rašytojų asmenines bibliotekas, nagrinėta jų kaupimo, saugojimo ir tyrimų problematika, akcentuotos galimybės išplėsti šios unikalaus kultūros paveldo dalies sklaidą ir panaudojimą visuomenės kultūros ir mokslo reikmėms. Lietuvos nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė konferencijoje pristatė pranešimą „Lietuvių diasporos kūrėjų asmeninės bibliotekos – kultūros istorijos tyrimų objektas“. Konferencijos rengėjai – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas ir Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus.

Pagal konferencijos pranešimus parengtus straipsnius numatoma publikuoti 2015 m. „Knygotyros“ mokslo darbų žurnale.

Seminaras jauniesiems diasporos tyrėjams

2014 m. gegužės 9 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (Vilnius, Gedimino pr. 51) organizuojamas tarpdalykinis seminaras „Lietuvių diasporos tyrimai: šaltinių įvairovė ir taikymas“. Seminaro tikslas: paskatinti diasporos tyrinėjimus atliekančių jaunųjų mokslininkų pasidalinimą savąja patirtimi, ieškant tyrimams būtinų šaltinių ir juos taikant; taip pat gilinti tarpusavio bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su LNB Lituanikos skyriumi. Su seminaro programa galite susipažinti čia >>> Toliau skaityti „Seminaras jauniesiems diasporos tyrėjams“

Seminaras „Nacionalinės bibliotekos Lituanikos fondas: tyrimų ir informacijos sklaidos galimybės“

susitikimo dalyviaiRugpjūčio 28 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje įvyko seminaras-diskusija „Lituanikos fondas: tyrimų ir informacijos sklaidos galimybės“. Susitikimo pradžioje Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai Sandra Leknickienė pasveikino susirinkusius, įžangos žodį tarė Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė. Susitikime dalyvavo Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto l. e. p. dekanė. doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, Lituanikos skyriaus darbuotojai. Šio seminaro tikslas – supažindinti su įvairių mokslo šakų leidiniais, esančiais Lituanikos fonde, pasiūlyti tyrinėtinas sritis/ar preliminarias temas jauniesiems tyrėjamas, stiprinti ryšius su Lietuvos edukologijos universitetu. Toliau skaityti „Seminaras „Nacionalinės bibliotekos Lituanikos fondas: tyrimų ir informacijos sklaidos galimybės““