Antano Vaičiulaičio kūrybos populiarinimo konkursas

 

Rašytojas Antanas Vaičiulaitis / Antanas Vaičiulaitis. – 1938.06.30-

Antano Vaičiulaičio šeima – Danutė Vaičiulaitytė-Nourse, Aldona Vaičiulaitytė-DeBold, Joana Vaičiulaitytė-Buivys – siekdama populiarinti Antano Vaičiulaičio atmintį ir kūrybą, paremti universitetines studijas ir mokslinius tyrimus apie A. Vaičiulaitį, kviečia visų Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų pirmosios ir antrosios pakopų studijų studentus teikti vienkartinėms premijoms gauti baigiamuosius darbus, skirtus Antano Vaičiulaičio gyvenimui, kūrybai ir atminimui.

Konkurse gali dalyvauti studentai, tyrinėjantys Antano Vaičiulaičio gyvenimą ir kūrybą bei tyrimo rezultatus pristatę: baigiamajame darbe, moksliniame straipsnyje, respublikinės ar tarptautinės konferencijos pranešime, seminare, kultūriniame renginyje. Toliau skaityti „Antano Vaičiulaičio kūrybos populiarinimo konkursas”

„Bėga vežimai be arklių į visas puses“

Aptiko Arida Riaubienė


Kaip lietuvio emigranto akimis XX a. pradžioje atrodė vienas didžiausių JAV miestų – Niujorkas? Pateikiame ištrauką iš  pirmojo legalaus periodinio leidinio „Vilniaus žinios“:

Matulaitis, P. „Be abejo mųsų broliams Lietuvoje įdomu žinoti …“. Grinorius. Vilniaus žinios, 1905, vas. 21 (kovo  6), p. 2

http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=27703

Dokumentinio filmo „Kazys Bradūnas“ peržiūra

Sausio 27 dieną, penktadienį, 17 val. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į renginį, skirtą poeto, publicisto, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Kazio Bradūno gimimo 100-mečiui paminėti. Renginio metu bus parodytas 1992 metais Algimanto Kezio ir Arvydo Reneckio skurtas dokumentinis filmas apie Bradūną (Čikaga: Budrio lietuvių fotoarchyvas). Reginyje dalyvaus ir prisiminimais pasidalins poeto dukra Elena Bradūnaitė-Aglinskienė.

Renginio vieta – LNB Kino salė (Gedimino pr. 51, Vilnius). Įėjimas laisvas.

Numatoma renginio trukmė – 1,5 val.

K. Bradūnas „Draugo“ redakcijoje. Iš leidinio „Kazys Bradūnas.  Archyvai“ (Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2016).

„A Century of Lithuanians in Springfield, Illinois“: vienos JAV lietuvių bendruomenės kronika

Parengė Dalia Cidzikaitė


Didžioji dauguma dabartinių Springfieldo (Ilinojaus valstija) JAV lietuvių yra kilę iš angliakasių emigrantų, į Ameriką iš Lietuvos atvykusių 20 amžiaus pradžioje. 1914 metais lietuvių bendruomenę Springfielde sudarė apie keli tūkstančiai lietuvių. Springfieldo lietuviškos Šv. Vincento Pauliečio parapijos įrašuose randame, jog 1914-siais bažnyčiai priklausė per 500 lietuviškų šeimų, o tarp 1909 ir 1919 metų joje buvo pakrikštyti 1 063 lietuviai kūdikiai. Vis dėlto šie skaičiai nenurodo tikrojo tuometinių lietuvių skaičiaus, mat nemažai lietuvių, būdami socialistinių įsitikinimų, bažnyčiai nepriklausė arba lankėsi kitose miesto katalikiškose bažnyčiose, kaip antai Šv. Aloyzo, Šv. Petro ir Povilo ar Šv. Juozapo.

Šiandien užtikę tokias pavardes kaip Sitki, Nevitt, Yoggerst, Ulak ar Chesnut, kažin ar pagalvotume, jog šie žmonės galėtų būti lietuvių kilmės. Tikrovė tokia, kad jau ketvirtoji Springfieldo lietuvių karta ne tik kad nekalba lietuviškai, nesilaiko lietuviškų papročių, bet ir neretai nežino, jog jų proseneliai yra iš Lietuvos.

Sandy Baksys knygos viršelis

Manoma, jog šiandien 20 000 iš 200 000 Sangamon apskrities gyventojų turi lietuviško kraujo: jie yra 2000 lietuvių, kurie atvyko prieš šimtmetį,  palikuonys. Todėl 2015 metais JAV išleista Sandy Baksys knyga A Century of Lithuanians in Springfield, Illinois ypač vertinga savo genealogine ir kraštotyrine informacija.

Knygos personažais tapo daugybė prieš šimtą metų Springfielde gyvenusių pirmosios emigrantų bangos lietuvių. Jų, priklausiusių įvairiems socialiniams sluoksniams, gyvenimų istorijos – ir trivialios, ir netikėtos. Ne viena tų istorijų – sunkios darbo sąlygos anglies kasyklose, mažas uždarbis, gausios šeimos ir nelengva emigranto dalia, bandant prisitaikyti prie amerikietiško gyvenimo būdo, buvo dešimčių, jei ne šimtų to meto lietuvių emigrantų likimas.   Toliau skaityti „„A Century of Lithuanians in Springfield, Illinois“: vienos JAV lietuvių bendruomenės kronika”

Nacionalinė biblioteka išleido Tomo Venclovos publicistikos darbų rinktinę „Prarasto orumo beieškant“

„Pavadinimas Prarasto orumo beieškant glaudžiai susijęs su man rūpimu klausimu: kaip šių dienų Lietuvoje kalbėti ramiai, be isterikos ir sąskaitų suvedinėjimo, be neva patriotinių šūkavimų, bet ir be paniekos savo valstybei ir tautai, stengiantis pagrįsti ir aiškiai išdėstyti kiekvieną teiginį“, – naujos publicistikos darbų rinktinės pratarmėje rašo Tomas Venclova.

Autorius spėja, kad dabartinėje Lietuvoje veikiau laikomas kontraversišku publicistu negu poetu, eseistu, filologu: „Tai manęs anaiptol nedžiugina, bet juntu, kad publicistine veikla kartais privalau užsiimti, ypač jeigu dauguma nutyli ar (bent mano požiūriu) klaidingai suvokia reikšmingus kraštui klausimus. Publicistika yra vienas iš būdų vykdyti pareigą tėvynei.“

Autoriaus straipsniai jau buvo surinkti keliose knygose (tarp naujausių– su šviesaus atminimo Leonidu Donskiu parašyta Optimizmo paieškos pesimizmo amžiuje), tačiau knygos anglų, rusų, lenkų, švedų ir vengrų kalbomis ne itin lengvai randamos, todėl su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo biblioteka, saugančia nuolat papildomą Tomo Venclovos kolekciją, buvo sumanyta išleisti šią rinktinę.

Knygos pradžioje publikuojami tekstai, susiję su T. Venclovos emigracijos istorija, po to sudėti įvairūs, paprastai politiniai, pasisakymai. Antrame skyriuje skelbiami straipsniai apie lietuvių santykius su kaimynais, toliau publikuojami straipsniai kultūrinėmis temomis bei interviu. Knyga baigiama atsiminimų pobūdžio esė. Kaip pažymi autorius, tekstai vietomis redaguoti, bet palyginti menkai, kai kurie spausdinami rusų, lenkų kalbomis.

Jaukus vakaras su žurnalu „Metai“ Nacionalinėje bibliotekoje

Su Naujaisiais metais atkeliavo ir pirmieji 2017-ųjų „Metai“: sausio 23 dienos, pirmadienio, vakarą žurnalas „Metai“, 2016-ųjų pabaigoje susprogdinęs kultūrinę „Metų“ bombą – pradėjęs skelbti ištraukas iš Juozo Baltušio dienoraščio, ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia praleisti poetiškoje ir šmaikščioje kompanijoje. Kamerinėje Meno erdvėje eiles susirinkusiesiems skaitys poetai Aidas Marčėnas ir Laurynas Katkus. Šio mėnesio numeryje skelbiamas recenzijas bei kitus aktualius klausimus aptars iškalbingasis žurnalo Kritikos skyriaus redaktorius Regimantas Tamošaitis. O visą sausio numerį ir jo autorius pristatys „Metų“ vyr. redaktorius Antanas Šimkus.

Renginio vieta – LNB meno erdvė 535 (Gedimino pr. 51, Vilnius). Pradžia – 17 val. Renginys atviras.

*

Sausio„Metų“ turinys: http://bit.ly/2jbh04C