JAV mirė kunigas Arvydas Petras Žygas

Vytenio Lietuvninko nuotrauka

2011 metų gegužės 7 dieną, Saint Louis (JAV) ligoninėje po sunkios ligos mirė buvęs Lietuvos ateitininkų pirmininkas, antropologijos profesorius, kunigas dr. Arvydas Petras Žygas.

Iki Lietuvos nepriklausomybės atgavimo A. P. Žygas gyveno JAV, Ilinojaus universitete dirbo antropologijos profesoriumi.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Arvydas Žygas baigė Kauno kunigų seminariją, kunigavo Kauno arkikatedroje, skaitė paskaitas Kauno Vytauto Didžiojo universitete, redagavo ateitininkų žurnalą „Ateitis“. Vėliau kunigas vėl sugrįžo į JAV studjuoti ir darbuotis įvairiose parapijose ypatingą dėmesį skirdamas lietuviams emigrantams. Toliau skaityti „JAV mirė kunigas Arvydas Petras Žygas“

V.A. Jonynas – ne tik literatūros kritikas

Nacionalinės bibliotekų savaitės įvykių gausoje smagu pristatyti publikaciją apie lietuvių išeivijos profesionalaus bibliotekininko V. A. Jonyno, tiesa, visuomenėje labiau žinomo kaip literatūros kritiko, darbų apžvalgą. Straipsnio autorė – ilgametė Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriaus vedėja Silvija Vėlavičienė pažinčiai su įvairiapuse V.A. Jonyno veikla skyrė ne vienerius metus. Šios pažinties rezultatas – ir 2006 m. pasirodęs Vytauto A. Jonyno Rinktinių raštų tomas, kuriam medžiagą taip pat parengė S. Vėlavičienė (Rinktiniai raštai / Vytautas A. Jonynas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006). Tada, kaip rašo straipsnio autorė, į rinkinį nepateko V.A. Jonyno straipsniai bibliografijos tematika. Taigi ši publikacija – lyg ir rinktinių raštų tąsa.

Vienintelė lietuviška radijo valandėlė „Ecos de Lituania“ visoje Pietų Amerikoje transliuos gyvai

Lietuviška radijo valandėlė Ecos de Lituania informuoja, kad šį sekmadienį, gegužės 8 d., prasidės naujas sezonas. Vienintelė lietuviška radijo valandėlė visoje Pietų Amerikoje transliuos gyvai pirmadieniais nuo 1 iki 3 val. nakties Lietuvos laiku.

Klausytojai galės klausyti gyvai per interneto svetaine www.ecosdelituania.co.ar

Jeigu Jūs norite atsiųsti sveikinimus, linkėjimus, informaciją ir prašymus, galite rašyti elektroniniu paštu: ecosdelituania@yahoo.com.ar arba skambinti gyvai i FM Difusión, šiuo radijo stoties numeriu: +54 221 464 3940.

Nacionalinė biblioteka padėkojo Užsienio reikalų ministerijai už pagalbą perduodant Lietuvai dokumentus, papildžiusius bibliotekoje saugomą Lozoraičių šeimos kolekciją

Gegužės 4 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje lankėsi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ambasadorius archyvų klausimams Vytautas Žalys bei l. e. p. Diplomatinio archyvo vedėja Agnė Čeporiūtė. Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas ministerijos atstovams išreiškė padėką už pagalbą rūpinantis Lozoraičių šeimos knygų rinkinio parvežimu iš Italijos bei perdavimu Nacionalinei bibliotekai.

Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė svečius supažindino su Lozoraičių šeimos kolekcijos turiniu bei tvarkymo ir pateikimo bibliotekos skaitytojams galimybėmis.

Siekiant geriau koordinuoti iš užsienio šalių į Lietuvą pargabenamų lietuvių išeivijos visuomeninių bei politinių organizacijų, asmenų rankraštinių bei publikuotų archyvų organizavimo procesus, su svečiais aptartos ateities bendradarbiavimo bei keitimosi informacija perspektyvos.

Neseniai Užsienio reikalų ministerijos pastangomis iš Italijos pargabenta didžiulė siunta dokumentų, knygų bei asmeninių daiktų, perduotų Lietuvai po diplomato Stasio Lozoraičio, jr. našlės Danielos Lozoraitis mirties. Jie papildė Nacionalinėje bibliotekoje saugomą Lozoraičių šeimos kolekciją.

Susitikimo akimirkos.

Praturtėjo Lozoraičių šeimos kolekcija

Naujieną parengė Lituanikos skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė

Užsienio reikalų ministerijos pastangomis iš Italijos pargabenta didžiulė siunta dokumentų, knygų bei asmeninių daiktų, perduotų Lietuvai po diplomato Stasio Lozoraičio, jr. našlės Danielos Lozoraitis mirties.

Dar 144 dėžės, talpinančios apie 6 tūkst. knygų, saugotų namų bibliotekoje, papildė Nacionalinės bibliotekos Lituanikos skyriuje jau esančią Lozoraičių šeimos kolekciją, kuri, šviesios atminties ambasadoriaus Kazio Lozoraičio valia buvo padovanota 2007 m. Toliau skaityti „Praturtėjo Lozoraičių šeimos kolekcija“

Šveicarijos lietuvių istorijos puslapiai

Nenuilstanti Šveicarijos lietuvių bendruomenės veikėja Janina Survilaitė nusipelno didžiulės padėkos už pasakojimus apie savo tautiečių, po antrojo pasaulinio karo atsidūrusių nors ir vaizdingoje, deja, svetimoje Šveicarijos žemėje, likimus.

Šį kartą autorė, remdamasi Nepriklausomos Lietuvos diplomato Šveicarijoje, vėliau šios šalies lietuvių bendruomenės nario A. Geručio archyve išlikusiais dienoraščiais, pristato 1945-1950 m. Alpėse įsikūrusių lietuvių karo tremtinių gyvenimą.