Rūta Šepetys: „Šią istoriją sugalvojau ne aš – tai Lietuvos istorija“

Šiandien lietuvių literatūroje knygų tremtinių kančios, meilės, išlikimo tema – ne viena dešimtis. Tačiau Jungtinėse Amerikos Valstijose pirmasis lietuvių kilmės detroitietės Rūtos Šepetys romanas „Between shades of gray“ jau keletą savaičių yra viena populiariausių knygų jaunimui. Ir ne tik JAV. Šiuo metu knyga yra prekiaujama 25 šalyse, ji išversta į prancūzų, italų, vokiečių, lenkų ir lietuvių kalbas, su didele pagarba sutinkama lietuvių bendruomenėse. Apie susitikimą su R. Šepetys Pasaulio lietuvių centre Lemonte ir jos romaną plačiau.

Pavasarinė dovana Londono lietuvėms

Šį pavasarį vėl atnaujinama gyvenimo būdo žurnalo „Londonietė“, kurį laiką buvusio tik internete, leidyba. Dar 2007 – aisiais jį pamėgusios londonietės nuo dabar ir vėl galės džiaugtis spausdinta žurnalo versija. Įsigytas internete jis bus pristatomas į Jungtinę Karalystę ir Lietuvą nemokamai.
Pramoginis laisvalaikio žurnalas žada pasiūlyti aktualių temų visoms Londono lietuvėms, tiek ištikimoms, tiek pirmą kartą jį atrasiančioms skaitytojoms.
Naujai pražydusi „Londonietė“ kviečia moteris džiaugtis, bendrauti, mėgautis gyvenimu ir pavasariu.

Visada malonu gauti dovanų…

Apie tai, kad Belgijos lietuvių bendruomenė (BLB) išleido kasmetinį savo „Kaleidoskopą“, sužinojau iš laišką parašiusios BLB narės Karolinos Štelmokaitės. Tačiau kai po savaitės biblioteką pasiekė vokas su dviem naujojo numerio egzemplioriais, prisipažinsiu, nustebau, nes tai buvo visiškai kitoks leidinys, nei iki tol internete matyti numeriai – puikios poligrafinės kokybės, nepriekaištingai suredaguotas, informatyvus Belgijos lietuvių gyvenimą pristatantis žurnalas. Bet matyt ir neturėtų būti kitaip, nes Belgijos lietuviai – ypatinga lietuvių bendruomenė užsienyje. Iš Lietuvos išvažiavę ne ekonominių sunkumų slegiami, bet naujų iššūkių, karjeros, naujų perspektyvų ištroškę jauni žmonės. Tad ir jų veiklą atspindintis leidinys dinamiškas, modernus ir tikrai labai informatyvus. Jame telpa ir rašiniai apie kultūrinius  rengininius, pažintis su BLB – valdyba, bendruomenės nariais, įdomūs pasakojimai apie tai, ką Belgijoje verta pamatyti, straipsnis apie sudėtingus belgų ir lietuvių asmeninius likimus… Taigi, nė kiek neperdedu sakydama, kad leidinys įdomus ne tik Belgijoje gyvenantiems lietuviams, patirti malonumą skaitant šį numerį tikrai turėtų kiekvienas…

 J.B.

Apie įžymųjį lietuvį iš Manilos universiteto

Dažnas, paprašytas įvardinti žymiausią Lietuvos gamtininką, pirmiausia turbūt paminėtų Tadą Ivanauską. Tačiau tikrai nedaugelis – Pranciškų Baltrų Šivickį (1882-1968) – Lietuvos eksperimentinės zoologijos pradininką, ugdytoją ir puoselėtoją, 7 JAV universitetų absolventą, Manilos universiteto Filipinuose profesorių. Apie žymaus zoologo gyvenimo odisėją, nuopelnus ne tik biologijos mokslui, bet ir Lietuvos kino istorijai, begalinį darbštumą ir patriotizmą pasakoja Laimos Petrauskienės ir Eugenijos Tamaros Arnastauskienės straipsniai, o Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka susidomėjusiems siūlo 2005 m. Vilniaus universiteto Ekologijos instituto išleistą paties mokslininko atsiminimų knygą „Gyvoji mintis“.

Kaip kartais per Ameriką atrandame Lietuvą

Perfrazuojant populiarų posakį, taip galima apibūdinti situaciją, kokiu būdu į Lituanikos skyrių pateko rašytojo fantasto Romualdo Drakšo knyga Man. The Awakening, išleista Niujorke 2009 m.

Žinomame lietuvių išeivijos dienraštyje Draugas išspausdintas L. Apanavičienės straipsnis apie JAV pasisekimo sulaukusį lietuvių autoriaus fantastinį romaną, paskatino ieškoti kontaktų su rašytoju ir kelias nuvedė į …advokatų kontoros tinklalapį. Įsitikinus, kad advokatas R. Drakšas ir rašytojas fantastas R. Drakšas (beje Lietuvoje jau anksčiau publikuota keletas jo romanų) yra tas pats asmuo ir nurodytu adresu parašius žinutę apie mūsų norą savo fonduose turėti šią knygą, netruko ateiti atsakymas, o kitądien sulaukėme ir autoriaus su Lituanikos skyriui dedikuotu knygos egzemplioriumi. Viltingai nuteikia dar ir tai, kad netrukus užsienyje pasirodysiantį naują savo kūrinį autorius taip pat pažadėjo padovanoti bibliotekai.

Portale Tiesa.com taip pat kviečiame skaityti interviu su rašytoju!

Brazilijos lietuviai iš arčiau

Skyriaus fondai praėjusių metų vasarą pasipildė įspūdinga monografija „Os lituanos em Sao Paulo (Brasil): enfrentando desafios 1931-1949“ (Sao Paulo : Alianca Lituano-Brasileira Sąjunga, 2009) apie šio krašto lietuvių bendruomenės XX a. 4-5 deš. istoriją, o naujausiame žurnalo „Tarp knygų“ numeryje paskelbtas išsamus knygą pristatantis kolegės Jolantos Matuzaitės straipsnis.
Pateikiame elektroninę straipsnio versiją.